Корпоративтік іс-шаралар


 • 2023 жыл

  01.02.2023
  01.02.2023 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның тұлғамен ерекше қатынастармен байланысты мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 03.11.2022 ж. сақтандыру портфелін беру туралы шартқа 01.02.2023 ж. №3 қосымша келісім.               

   
  31.01.2023
  31.01.2023 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 31.01.2023 ж. № АХД-000002/23 жалдау шарты.
   
  30.01.2023
  30.01.2023 ж. «Коммеск-Өмір» ЖСК» АҚ жарияланған акциялар саны шегінде, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, жазылу тәсілімен, орналастыру бағасы 10 000 (он мың) теңге болатын «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ-ның 50 000 (елу мың) жай акциясын сатып алу туралы хабарлайды. бір жай акцияға жалпы сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге.   
   
  16.01.2023
  13.01.2023 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. Жалдау шарты №АХД-000004/23,№АХД-000005/23, №АХД-000006/23, №АХД-000007/23, №АХД-000009/23, №АХД-00010/23 13.01.2023 ж.

 • 2022 жыл

  30.12.2022
  30.12.2022 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды; 1. "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелерді "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ Директорлар Кеңесі бекіткен және осындай мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкес ғана жасау үшінші тұлғалар.
  2. Аталған мәмілелерді жасау туралы ақпаратты интернет-сайттарда орналастыру кезінде www.dfo.kz "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-ның өзі шарттың күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты ғана жарияласын.
  3. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі болған және (немесе) директорлар кеңесінің дауыс санының болмауына байланысты осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған кезде 26.05.2022 ж. хаттамада бекітілген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімін басшылыққа алу қажет.
  4. Осы шешім 2023 жылы жасалуы жоспарланған "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру жөніндегі мәмілелер жөніндегі директорлар кеңесінің шешімі болып есептелсін. 
   
  30.12.2022 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 30.12.2022 ж. №АХД-000032/22 тұрғын емес үй-жайларды жалдау шарты.

  12.12.2022
  08.12.2022 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның тұлғамен ерекше қатынастармен байланысты мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 03.11.2022 ж. сақтандыру портфелін беру туралы шартқа 08.12.2022 ж. №2 қосымша келісім.       
   
  02.12.2022
  30.11.2022 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның тұлғамен ерекше қатынастармен байланысты мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 03.11.2022 ж. сақтандыру портфелін беру туралы шартқа №02 қосымша келісім

  29.11.2022
  25.11.2022 ж. «Коммеск-Өмір» ЖСК» АҚ CIAS лицензияларын пайдалану құқығын беру туралы үш жақты шарт жасасу туралы шешім қабылдады.Сақтандыру портфелін сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша беру шарттарын орындау мақсатында және сақталмайтын қызмет түрлері «өмірді сақтандыру» саласымен біріктіру, сондай-ақ сақтандырудың жекелеген сыныптарын лицензиядан шығару бөлігі ретінде «Коммеск-Өмір» ЖСК» АҚ, «Иншуранс Лаборатория» ЖШҚ және «Сентрас Иншуранс» СК» АҚ арасындағы үшжақты шарттың қорытындысы бекітілсін. CIAS лицензияларын пайдалану құқығын беру.   
   
  25.11.2022 ж. «Коммеск-Өмір» ЖСК» АҚ Қоғамның ерекше қарым-қатынастағы тұлғамен байланысты тұлғамен мәмілелері туралы хабарлайды. 2022 жылғы 25 қарашадағы ҚИАС № LS-33KZ / 49KZ-01 лицензияларды пайдалану құқығын беру туралы үшжақты келісім.       
   
  23.11.2022
   
  19.11.2022
  17.11.2022 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. Жалдау шарты № 17-31-2022/50917.11.2022 ж.
   
  10.11.2022
  10.11.2022 ж. «Коммеск – Өмip» ӨСК» АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 10.11.2022 жылғы бағалы қағаздарды беру туралы келісім.
   
  03.11.2022
  02.11.2022 ж. "Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 02.11.2022 ж. № 1 сақтандыру портфелін беру туралы шарт.
   
  31.10.2022
  28.10.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі сақтандыру портфелін сақтандыру сыныптары (түрлері) және "өмірді сақтандыру" саласымен ұштастыруға жатпайтын қызмет түрлері бойынша, сондай-ақ лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау шеңберінде беру туралы шешім қабылдады.

  21.10.2022 
  21.10.2022 ж. "Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. Шетелге шығушыларды ерікті сақтандыру шарты 21.10.2022 ж. № С/МЕДМС/ В-000737/22.
   
  18.10.2022
  17.10.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  12.10.2022
  11.10.2022 ж. "Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. Ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты 11.10.2022 ж. № ДМС КБД-000029/22.
   
  11.10.2022
  10.10.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы.
   
  07.10.2022 
  06.10.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.
   
  30.09.2022
  30.09.2022 ж. "Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. Ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты 30.09.2022 ж. № ЕМС КБД-000026/22. Ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты 30.09.2022 ж. № ЕМС КБД-000027/22.          
   
  20.09.2022 
  20.09.2022 ж. "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 20.09.2022 ж. № 2529w244906t. "Коммеск – Комфорт" бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты 20.09.2022 ж. № КОМФОРТ-029359/22. 20.09.2022 ж. № АМОРТИЗАЦИЯ-001306/22 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты"
   
  02.09.2022
  02.09.2022ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдады Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 03 қазанда сағат 11.00-де шақырылсын . Жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекенжайында өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 03 қазанда 10 сағат 30 минутта басталады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн – 2022 жылғы 03 Қыркүйек. КҮН ТӘРТІБІ: 1. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру портфелін беру туралы. 2. Сақтандыру атауын, саласын өзгерту және сақтандыру портфелін беру туралы. 3. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы "АҚ-ны оған" Сентрас Коммеск Life "ӨСК "АҚ еншілес ұйымын қосу нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы. 4. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 20 қыркүйектен сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, демалыс және мереке күндерінен басқа, мына мекенжай бойынша танысуға болады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19. Кворум болмаған жағдайда қайта жиналыс 2022 жылғы 04 Қазанда 11 сағат 00 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өтеді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы"Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген сәйкес және тәртіппен өткізілетін болады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері "бір акция - бір дауыс"қағидаты бойынша тікелей дауыс беру арқылы қабылданады.       
   
  02.09.2022
  01.09.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. № 25 Қосымша келісім 29.05.2020 ж. № ГЕНС-00002/20 СД СБ сериясы ауырған жағдайда ерікті сақтандырудың бас шартына
   
  01.09.2022
  01.09.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Кешенді сақтандыру шарты Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру және сот шығындарын сақтандыру туралы 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № GL22-088 бұйрығы.
   
  31.08.2022
  31.08.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 14 өзара есеп айырысу туралы келісім
   
  27.08.2022
  26.08.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  24.08.2022
  24.08.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 24.08.2022 ж. № ДМСС-000065/22 науқастану жағдайына ерікті сақтандыру шарты.

   

  17.08.2022

  17.08.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 17.08.2022 ж. № ДМСС-000091/22 науқастану жағдайына ерікті сақтандыру шарты.


  10.08.2022

  10.08.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 10.08.2022 ж. № 2528a225945o. көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 10.08.2022 ж. № 2528a231934k. "Коммеск – Комфорт" бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты 10.08.2022 ж. № КОМФОРТ-024640/22.

   

  09.08.2022
  09.08.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 09.08.2022 ж. № ДМСС-000014/22 науқастану жағдайына ерікті сақтандыру шарты, 09.08.2022 ж. № ДМСС-000016/22 науқастану жағдайына ерікті сақтандыру шарты.
   

  08.08.2022 
  05.08.2022 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  08.08.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 08.08.2022 жылы жасалған № ДМСС-000010/22 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.


  01.08.2022 

  01.08.2022 ж. 06.05.2022 жылы жасалған, № GL22-046 Кешенді сақтандыру шартына, 01.08.2022 жылы жасалған № 1 Қосымша келісім.

  01.08.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 01.08.2022 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000026/22 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.

  01.08.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 31.07.2022 жылы жасалған № 2527U027321N Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 31.07.2022 жылы жасалған № КОМФОРТ-023259/22, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарт.

   

  29.07.2022 

  29.07.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 13 өзара есеп айырысу туралы келісім.

  29.07.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

   
  26.07.2022
  25.07.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 25.07.2022 жылы жасалған № 2527X334175G Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.
   
  15.07.2022
  15.07.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы.
   
  14.07.2022
  14.07.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.07.2022 жылы жасалған № ДМС КБД-000018/22 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  08.07.2022
  07.07.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті кешенді сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.
  07.07.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Үшінші тұлғаларға келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандырудың 2022 жылғы "08" шілдедегі № GL22-066 шарты.
  08.07.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 08.07.2022 ж. № 25278312887h. "Коммеск – Комфорт" бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты 08.07.2022 ж. № КОМФОРТ-020510/22.    

  23.06.2022
  23.06.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 112 өзара есеп айырысу туралы келісім
   
  13.06.2022 
  13.06.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандырудың 2022 жылғы "13" маусымдағы № GL22-060 құрамдастырылған шарты.
   
  10.06.2022
  10.06.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  09.06.2022
  08.06.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 08.06.2022 жылы жасалған № ДМС КБД-000009/22 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  07.06.2022 
  07.06.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АЌ ірі мәміле жасады№ 07.06.2022 жылы жасалған, № GL22-055 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, сот шығыстарын, жұмыс берушінің ерікті жауапкершілігін қоса алғанда, және автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарты.
  07.06.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 07.06.2022 жылы жасалған № 25267078248H Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 07.06.2022 жылы жасалған № КОМФОРТ-016639/22, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарт. 07.06.2022 жылы жасалған № АМОРТИЗАЦИЯ-000741/22 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт.
   
  03.06.2022
  03.06.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.

  31.05.2022
  31.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесімен ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданды.
    
  26.05.2022
  26.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандырудың 2022 жылғы "23" ақпандағы №GL22-021 аралас шартына 26.05.2022 жылғы № 1 қосымша келісім.
   
  25.05.2022
  25.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  25.05.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 11 өзара есеп айырысу туралы келісім

   

  23.05.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 23.05.2022 ж. тұрғын емес үй-жайды жалға алу шарты.
   
  19.05.2022
  19.05.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 19.05.2022 ж. №АХД-000053/22 тұрғын емес үй-жайды жалға алу шарты.
   
  16.05.2022
  16.05.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 16.05.2022 ж. №2525z198326k. Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты № АМОРТИЗАЦИЯ-000632/22 16.05.2022 ж.
   
  13.05.2022
  13.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандырудың 2022 жылғы "13" мамырдағы № GL22-049 шарты.
   
  13.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 2022 жылғы "13" мамырдағы № GL22-051 кешенді сақтандыру шарты.
   
  13.05.2022ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандырудың 2022 жылғы "13" мамырдағы № GL22-050 шарты.
   
  13.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 2022 жылғы "13" мамырдағы № GL22-052 кешенді сақтандыру шарты.
   
   
  12.05.2022 
  11.05.2022 ж. Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтің үзілісінен сақтандырудың 2022 жылғы "11" мамырдағы № GL22-047 аралас шарты.

  11.05.2022
  11.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022
  05.05.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. СД/МЕДМС/В-000141/22 шетелге шығатын тұлғаларды ерікті сақтандыру шарты 05.05.2022ж.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандыру 2022 жылғы 6 мамырдағы № GL 22-045 шарты.
   
  06.05.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады.  2022 жылғы 6 мамырдағы GL22-046 кешенді сақтандыру шарты.
   
  05.05.2022 
  05.05.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты № ДЮ-000147/22 05.05.2022 ж. 
   
  03.05.2022
  29.04.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   
  29.04.2022ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.
   
  03.05.2022ж. Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтің үзілісінен сақтандырудың 2022 жылғы "03" мамырдағы № GL22-041 аралас шарты.

   

  25.04.2022

  25.04.2022 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ ірі келісімге қол қойды. Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды кешенді сақтандыру шартына 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 2 қосымша келісім 2021 жылғы 27 қыркүйектегі № GL21-098.

  25.04.2022 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ ірі келісімге қол қойды. 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 1 қосымша келісім 2022 жылғы 8 ақпандағы № GL22-014 жүкті сақтандыру шартына.

   

  25.04.2022ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдады Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 26 мамырда сағат 11.00-де шақырылсын. Жиналыс Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 19 мекенжайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 26 мамырда сағат 10:30-да басталады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылдың 01 мамыры. КҮН ТӘРТІБІ: 1. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2021 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы. 2. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы. 3. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы. 4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау. 5. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы. 6. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы. 7. Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәмілелер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады. 8. 01.01.2022ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды қарастыру туралы. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылдың 16 мамырында демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады.  Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2022 жылдың 27 мамырында сағат 11:00-де жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі.  Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін болады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады.       
   

  22.04.2022 
  22.04.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
  22.04.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.

   

  14.04.2022 

  14.04.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
   

  31.03.2022
  30.03.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 30.03.2022 ж. №АХД-000061/22 жаһандық депозитарлық қолхаттарды сатып алу-сату шарты.
   

  28.03.2022
  28.03.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 9 өзара есеп айырысу туралы келісім.
           

  25.03.2022 

  25.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.
  25.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК" АҚ ірі мәміле жасады. 2022 жылғы "25" наурыздағы № GL22-025 "барлық тәуекелдерден" базасында монтаждау жұмыстарын және олармен байланысты тәуекелдерді және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті ерікті кешенді сақтандыру шарты.        

  18.03.2022         

  17.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 2022 жылғы 17 наурыздағы No 1 қосымша келісім 2021 жылғы 27 қыркүйектегі № GL21-098 жүкті сақтандыру шартына.
   

  16.03.2022 

  15.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Науқастану жағдайына ерікті сақтандырудың бас шартына 15.03.2022 ж. №20 қосымша келісім СБ сериясы № ГЕНС-00002/20 29.05.2020 ж.
   
  15.03.2022 

  14.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

   

  14.03.2022 
  14.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы.

   

  09.03.2022 
  05.03.2022 ж. Монтаждау жұмыстарын және олармен байланысты тәуекелдерді және "барлық тәуекелдер"негізінде үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті ерікті кешенді сақтандыру шарты 2022 жылғы "05" наурыздағы № GL22-023.

   

  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 2021 жылғы "27" желтоқсандағы №GL21-125 сақтандыру шартына 04.03.2022 ж. № 1 қосымша келісім.

   

  04.03.2022
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

   

  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   

  02.03.2022 

  01.03.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Ауырған жағдайда ерікті сақтандырудың бас шартына № 19 қосымша келісім СД СБ сериясы № ГЕНС-00002/20 29.05.2020 ж.
   

  25.02.2022
  25.02.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 8 өзара есеп айырысу туралы келісім.
   

  14.02.2022        

  11.02.2022 ж. Мүлікті ерікті кешенді сақтандыру және өндірістегі үзіліс туралы 2022 жылғы 11 ақпандағы № GL 22-019 шарты.
   

  11.02.2022 

  11.02.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ ерікті кешенді сақтандыру бойынша ірі мәміле жасалғаны туралы хабарлайды.
   

  08.02.2022
  08.02.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 2022 жылғы 8 ақпандағы № GL 22-014 жүктерді сақтандыру шарты.
   
  07.02.2022
  07.02.2022 ж. "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы " АҚ ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасалғаны туралы хабарлайды.
    
  04.02.2022
  03.02.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Науқастану жағдайына ерікті сақтандырудың бас шартына №18 қосымша келісім СБ № ГЕНС-00002/20 29.05.2020 ж.
   
  01.02.2022
  31.01.2022 ж. "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы " АҚ ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасалғаны туралы хабарлайды.
   

  31.01.2022     

  31.01.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 31.01.2022 ж. №АХД-000003/22 тұрғын емес үй-жайларды жалға алу шарты.
   

  25.01.2022
  25.01.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 7 өзара есеп айырысу туралы келісім.

   

  17.01.2022

  17.01.2022 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 17.01.2022 ж. №КС-000012/22/1 зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты.
   

  13.01.2022
  13.01.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 13.01.2022 жылы жасалған № 2521D405120D Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 13.01.2022 жылы жасалған № КОМФОРТ-000629/22, «Коммеск-Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   

  12.01.2022
  12.01.2022 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру шарты № ПРОГРЕСС-000001/22 12.01.2022 ж. 

          

  11.01.2022
  11.01.2022 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 11.01.2022 жылы жасалған № 2521B041427M. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 11.01.2022 жылы жасалған № КОМФОРТ-000381/22, «Коммеск-Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.   

     

  30.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдады: 1.Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен, оның ішінде қызметкерлермен ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгілік шарттарына сәйкес ғана "сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабы 1-тармағының талаптарын ескере отырып, қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелер жасасуға. 2. Аталған мәмілелерді жасау туралы ақпаратты интернет-сайттарда орналастырған кезде www.kase.kz, www.dfo.kz қоғамның өзі шарттың күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты ғана жариялайды. 3. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері қызығушылық танытқан және (немесе) 27.05.2021 ж. хаттамада бекітілген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімін басшылыққа алуға қажетті дауыс санының болмауына байланысты Директорлар кеңесінің осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда. 4. Осы шешім 2022 жылы қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалатын сақтандыру жөніндегі мәмілелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімі болып есептелсін.    

 • 2021 жыл

  31.12.2021

  30.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 06.12.2021 ж. №GL21-119 компанияның, лауазымды тұлғалардың және директорлардың жауапкершілігін ерікті кешенді сақтандыру шартына 1 қосымша келісім.
   

  30.12.2021

  30.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.
   
  29.12.2021
  27.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.
   
  27.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. Науқастану жағдайына ерікті сақтандырудың бас шартына № 17к қосымша келісім серия СД СБ № ГЕНС-00002/20 29.05.2020 ж.
   
  27.12.2021
  27.12.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 27.12.2021 ж. СД/МЕД/В24-114444 шетелге шығатын тұлғаларды ерікті сақтандыру шарты.
       
  24.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ Директорлар кеңесі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті кешенді сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  24.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 24.12.2021 жылғы GL21-125 азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  24.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 24.12.2021 жылғы GL21-126 азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  24.12.2021
  24.12.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 6 өзара есеп айырысу туралы келісім.
   
  14.12.2021

  14.12.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.12.2021 жылы жасалған № 251CE521185G Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 14.12.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-029140/21, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.


  07.12.2021  

  06.12.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК " АҚ ірі мәміле жасады. 2021 жылғы 06 желтоқсандағы № GL21-119 азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты. 


  06.12.2021 
  06.12.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  29.11.2021 

  29.11.2021 ж. «Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 2020 жылғы "23" желтоқсандағы № DP20-280 қайта сақтандыру шартына және 2020 жылғы "24" желтоқсандағы №322.20 Re Шартқа № 5 өзара есеп айырысу туралы келісім 2021 жылғы "28" мамырдағы № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына № 5 өзара есеп айырысу туралы келісім 2021 ж.        
   

  16.11.2021 
  Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 16.11.2021 ж. №АХД-000248/21 тұрғын емес үй-жайларды жалға алу шарты.
   
   

  08.11.2021
  08.11.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. "Мегаполис" бағдарламасы бойынша 08.11.2021 ж. №МГП-000104/21 ерікті сақтандыру шарты.

   

  04.11.2021 
  Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ қоғамды әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы хабарлайды. Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың 20.10.2021 ж.қаулысымен қоғамға ҚР ӘҚБтК-нің 229-бабының бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданылды.

  01.11.2021

  29.10.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. Ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шарты № ДЮ-000287/21 29.10.2021 ж.
   

  29.10.2021       
  "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәмілелер жасағаны туралы хабарлайды. 28.05.2021 ж. № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына 2020 жылғы "23" желтоқсандағы № DP20-280 қайта сақтандыру шартына және 2020 жылғы "23" желтоқсандағы № dp20-280 қайта сақтандыру шартына №4 өзара есеп айырысу туралы келісім 322.20 re"24" желтоқсан 2020 ж.

  18.10.2021
  18.10.2021 ж. Ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы.
   

  18.10.2021

  15.10.2021 ж. Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандырудың құрамдастырылған шарты № GL21-110 от 15.10.2021ж., 2021 жылғы 10 ақпандағы № GL21-015 кешенді сақтандыру шартына 2021 жылғы 15 қазандағы № 3 қосымша келісім., 2021 жылғы 10 ақпандағы № GL21-014 кешенді сақтандыру шартына 2021 жылғы 15 қазандағы № 1 қосымша келісім., 2021 жылғы 10 ақпандағы № GL21-017 кешенді сақтандыру шартына 2021 жылғы 15 қазандағы № 2 қосымша келісім.

   

  14.10.2021

  14.10.2021 ж. Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы.

   

  13.10.2021
  13.10.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Науқастану жағдайына ерікті сақтандыру шарты № ЕМС КБД-000031/21 12.10.2021 ж.
   

  08.10.2021

  08.10.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ 08.10.2021 ж.аффилиирленген тұлғамен № 251a8426600e көлік құралдары иелерінің азаматтық–құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау жолымен Қоғамның жасалуына Қоғамның қызығушылығы бар мәмілені жасағаны туралы хабарлайды.

   

  07.10.2021

  07.10.2021 ж. "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. Науқастану жағдайына ерікті сақтандыру шарты 07.10.2021 ж. № ЕМС КБД-000029/21.

   

  04.10.2021

  01.10.2021 жылы жасалған СД СБ № ГЕНС-00002/20 Ерікті медициналық сақтандыру жалпы шартқа, 29.05.2020 жылы жасалған № 16 қосымша келісім.


  30.09.2021
  30.09.2021 ж. "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесі ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   

  28.09.2021

  Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 28.05.2021 ж. № DP21-112 қайта сақтандыру шартына және 2021 жылғы "31" мамырдағы № 123.21 Re факультативтік ретроцессия шартына 2020 жылғы "23" желтоқсандағы № DP20-280 қайта сақтандыру шартына және 2020 жылғы "23" желтоқсандағы № dp20-280 қайта сақтандыру шартына №3 өзара есеп айырысу туралы келісім 322.20 re "24" желтоқсан 2020 ж.
   

  27.09.2021

  Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандыру және көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 2021 жылғы 27 қыркүйектегі № GL21-098 шарты. 
   
  17.09.2021     

  17.09.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. "Коммеск-Комфорт" бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты № КОМФОРТ-017913/21 17.09.2021 ж. көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты № 2519H502336G 17.09.2021 ж.         
   
  13.09.2021

  13.09.2021 ж. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ 10.09.2021 ж.аффилиирленген тұлғамен № ДЮ-000236/21 ерікті медициналық сақтандыру шартын жасау жолымен Қоғамның жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы туралы хабарлайды.   
   

  09.09.2021
  09.09.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   

  08.09.2021

  08.09.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 07.09.2021 жылы жасалған № АМОРТИЗАЦИЯ-000997/21 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 07.09.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-016506/21  «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 07.09.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-016439/21  «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 07.09.2021 жылы жасалған № 25197007057О Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 07.09.2021 жылы жасалған № 25197421569Y Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.
   

  06.09.2021

  06.09.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 06.09.2021 жылы жасалған, № GL21-092 Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандыру құрамдастырылған шарт.
   

  03.09.2021

  02.09.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

   

  02.09.2021
  31.08.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  31.08.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 13.04.2021 жылы жасалған № ГПОТР-000010/21,  Жарақат үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартына, 31.08.2021 жылы жасалған № 2 қосымша келісім.

   

  31.08.2021 

  27.08.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 27.08.2021 жылы жасалған № ДЮ-000166/21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 27.08.2021 жылы жасалған № ДЮ-000136/21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 27.08.2021 жылы жасалған № ДЮ-000157/21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 27.08.2021 жылы жасалған № ДЮ-000177 /21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
    

  27.08.2021 

  27.08.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.05.2021 г. жылы жасалған № DP21-112 Қайта сақтандыру шартқа, 27.08.2021 жылы жасалған № 2 Өзара есеп айырысу келісім.
   
  20.08.2021 

  19.08.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды.19.08.2021 жылы жасалған №2518Y196040H Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 19.08.2021 жылы жасалған №КОМФОРТ-013850/21, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.


  16.08.2021 

  16.08.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 29.05.2020 жылы жылы жасалған № ГЕНС-00002/20 Ерікті медициналық сақтандыру жалпы шартқа, 16.08.2021 жылы жасалған № 17 қосымша келісім. 

   

  13.08.2021 
  13.08.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  Ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды.
   
  29.07.2021

  29.07.2021г. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 29.07.2021 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000020/21 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.


  28.07.2021

  28.07.2021г. Коммеск-Өмір "Сақтандыру компаниясы" АҚ ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасалғаны туралы хабарлайды.

  26.07.2021

  26.07.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды.23.07.2021 жылы жасалған № 091486/21 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты.
   
  16.07.2021

  15.07.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 15.07.2021 жылы жасалған № ДМС КБД-000019/21  ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  09.07.2021

  09.07.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  08.07.2021
  08.07.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды.08.07.2021 жылы жасалған № 083940/21 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 08.07.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-007475/21, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.
     

  02.07.2021
  30.06.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 30.06.2021 жылы жасалған № ДМС КБД-000011/21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
     

  22.06.2021
  22.06.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 22.06.2021 жылы жасалған № ДЮ-000087/21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   

  08.06.2021

  04.06.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 04.06.2021 жылы жасалан, № КС-000002/21 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарт.

   

      

  07.06.2021
  07.06.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 07.06.2021 жылы жасалған № АМОРТИЗАЦИЯ-000472/21 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 07.06.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-004999/21  «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 07.06.2021 жылы жасалған № 25167316091S Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.
     

  03.06.2021
  03.06.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 03.06.2021 жылы жасалған № АМОРТИЗАЦИЯ-000463/21 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 03.06.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-004894/21  «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 03.06.2021 жылы жасалған № 25163438398B Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.

   

  03.06.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 03.06.2021 жылы жасалан № GL21-058 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ерікті кешенді шарт.

   
  02.06.2021
  01.06.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  26.05.2021 
  25.05.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  24.05.2021 
  24.05.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 24.05.2021 жылы жасалан № GL21-052 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін, соттық шығыстарын, оның ішінде жұмыс берушіның ерікті жауапкершілігін және азаматтық-құқықтық ерікті жауапкершілігін көлік құралдары иелерінің сақтандыру кешенді шарты. 

   
  21.05.2021
  21.05.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
   
  20.05.2021
  19.05.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 19.05.2021 жылы жасалған, №  GL21-053 Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандыру құрамдастырылған шарт. 
  18.05.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
     
  18.05.2021
  18.05.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 18.05.2021 жылы жасалған № 2515V155764M Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 18.05.2021 жылы жасалған № АВТО5 2-0007847 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты. 18.05.2021 жылы жасалған № АВТО4 8-0550471 Ерікті кешенді сақтандыру шарты 
   
  14.05.2021
  14.05.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  Ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды.

  11.05.2021
  06.05.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 06.05.2021 жылы жасалған № 25156261149T Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 06.05.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-003637/21, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  29.04.2021
  29.04.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 29.04.2021 жылы жасалған, № ДЮ-000034/21  ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.

  28.04.2021

  28.04.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 28.04.2021 жылы жасалған, № GL21-046 Жүктерді сақтандыру шарт.

   
  27.04.2021 

   

  27.04.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 27.04.2021 жылы жасалған, № ДЮ-000030/21 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.

   

  27.04.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  Ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілігін сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды.

  16.04.2021
  15.04.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  Ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды.
   
  13.04.2021
  13.04.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  13.04.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 13.04.2021 жылы жасалған № GL21-041 Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандыру құрамдастырылған шарт.
   
  05.04.2021
  31.03.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  29.03.2021
  25.03.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  25.03.2021
  18.03.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  19.03.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған № GL21-015  кешенді сақтандыру шартқа, 19.03.2021 жылы жасалған № 2 қосымша келісім.
   
  19.03.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 19.03.2021 жылы жасалған, № GL21-035 Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандыру құрамдастырылған шарт. 
   
  15.03.2021
  15.03.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 15.03.2021 жылы жасалған № GL21-031 Мүлікті, құрал-жабдықтарды, сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен құрамдастырылған сақтандыру шарт.
  15.03.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 15.03.2021 жылы жасалған № GL21-032 Монтаж жұмыстарын және олармен байланысты тәуекелдерді, оларға байланысты тәуекелдер мен үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілігін «барлық тәуекелдерден» негізінде сақтандыру кешенді шарт.
   
  02.03.2021

  25.02.2021
  25.02.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  25.02.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  жеке сақтандыру бойынша сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  25.02.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL21-028 Мүлікті, құрал-жабдықтарды, сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен құрамдастырылған сақтандыру шарт.
   
  01.03.2021 ж. "Коммеск-Өмір" СК" АҚ мүдделі мәміле жасаған туралы хабарлайды. 01.03.2021 жылы «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-мен тұрғын емес үй-жайды жалдау шарты жасалған.
   
  22.02.2021 
  22.02.2021 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2020 жылы жасалған, № GL21-017 Кешенді сақтандыру  шартына, 22.02.2021 жылы жасалған № 1 Қосымша келісім.

  19.02.2021
  19.02.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  18.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 18.02.2021 жылы жасалған № 2512V343608L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 
   
  17.02.2021
  17.02.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  12.02.2021
  12.02.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.

  10.02.2021
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-012 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру кешенді шарт.
   
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-013 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру кешенді шарт.
   
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-014 Мүлікті, жүктерді, су көлігін сақтандыру кешенді шарт.
   
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-015 Мүлікті, жүктерді, су көлігін сақтандыру кешенді шарт.
   
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-017 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, мүлікті, жүктерді және су көлігін сақтандыру кешенді шарт.
   
  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-018 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, мүлікті, жүктерді және су көлігін сақтандыру кешенді шарт.

  10.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10.02.2021 жылы жасалған  № GL21-019 Жауапкершілікті  сақтандыру ерікті кешенді шарт.
   
  08.02.2021
  08.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 08.02.2021 жылы жасалған № 25128099151Y Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 08.02.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-000973/21, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 
   
  01.02.2021
  01.02.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 01.02.2021 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000003/21 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты. 

  29.01.2021
  28.01.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.01.2021 жылы жасалған № 2511R425679D Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 28.01.2021 жылы жасалған № КОМФОРТ-000673/21, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 
   
  27.01.2021
  27.01.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 27.01.2021 жылы жасалған № ДС ТС АМ 5 -000990/21 Көлік құралдарын сақтандыру ерікті шарт. 27.01.2021 жылы жасалған № НС/МКФ-000973/21, Жазатайым оқиғалардан сақтандыру ерікті шарт. 
   
  22.01.2021
  20.01.2021 ж. Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен  мәміле жасағаны туралы хабарлайды.  20.01.2021 жылы жасалған № 02022001210001 Аннуитеттік сақтандыру шарты.
   
  19.01.2021
  19.01.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 19.01.2021 жылы жасалған  № GL21-01 Жүк сақтандыру шарты. 
  15.01.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
  15.01.2021 г. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 29.05.2020 жылы жылы жасалған № ГЕНС-00002/20 Ерікті медициналық сақтандыру жалпы шартқа, 15.01.2021 жылы жасалған № 10 қосымша келісім.
   
  18.01.2021
  15.01.2021 ж. «Коммеск-Өмір» "СК" АҚ Директорлар Кеңесімен келесі шешімдер қабылданған:
  1. Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы "Заңының 15-1 бабы 1 тармағының талаптарын ескере отырып," Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар Кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгі шарттарына сәйкес ғана "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелерді жасау.
  2. Аталған мәмілелерді жасау туралы ақпаратты интернет-сайттарда орналастырған кезде www.dfo.kz, www.kase.kz және "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-ның өзі ғана шарттың күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты жарияласын.
  3.Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері қызығушылық танытқан және (немесе) дауыс санының болмауына байланысты Директорлар Кеңесінің осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда, 28.05.2020 ж. хаттамада бекітілген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімін басшылыққа алу қажет.
  4. Осы шешім 2021 жылы жасауға жоспарланған "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру жөніндегі мәмілелер бойынша директорлар кеңесінің шешімі болып саналсын, және 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға әрекет етеді.
   
  15.01.2021
  15.01.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
    
  14.01.2021
  14.01.2021 ж. Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен  мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 01.07.2013 жылы жасалған № 02 Сақтандырылушыларды Ассистанс желісіне бекітуге, медициналық қызметтер және медициналық сараптамалық қызметтер көрсетуге арналған шартқа, № 22 Қосымша келісім.

  13.01.2021
  13.01.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 13.01.2021 жылы жасалған  № GL20-134 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, кәсіби жауапкершілікті және сот шығыстарын сақтандыру кешенді шарт. 
  13.01.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен  мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 13.01.2021 жылы жасалған № 01/21 Бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізуді қамтамасыз ету. 
  12.01.2021 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  06.01.2021 
  05 қаңтар 2021 «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі Басқарма құрамын өзгерту туралы №01 хаттамада бекітілген шешім қабылдады.
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Басқармасы келесідей құрылды:
  - Басқарма төрағасы О.А. Ханин;
  басқарма мүшелері:
  - Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары Ундыбаев Е.С .;
  - Басқарма төрағасының орынбасары Слизкухий В.А.;
  - Басқарма төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары Тиесова А.М.;
  - Басқарушы директор - Басқарма мүшесі, Амирбеков М.Б.;
  - Басқарушы директор - Басқарма мүшесі, Колчина Т.В.;
  - Басқарушы директор - Басқарма мүшесі, Афонина Е.В.;
  - Басқарушы директор - Басқарма мүшесі, Иванова М.Ю.;
  - Басқарушы директор - Басқарма мүшесі, Рамазанов Е.М.

 • 2020 жыл

  31.12.2020
  30.12.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
   
  30.12.2020
  29.12.2020 г. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 29.12.2020 жылы жасалған № GL20-137  Ерікті кешенді сақтандыру шарт.
   
  24.12.2020
  24.12.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  22.12.2020 
  22.12.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 22.12.2020 жылы жасалған № 250CL280034K Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 22.12.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0545171, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 
   
  22.12.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 22.12.2020 жылы жасалған № 250CL010888P Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты.  

  14.12.2020 
  11.12.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
   
  11.12.2020 
  11.12.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 10.12.2020 жылы жасалған № 250CA195961Q Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 10.12.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0544178, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 
   
  02.12.2020 
  30.11.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 30.11.2020 жылы жасалған № ДС ТС АМ 5 -006507/20 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.
   
  30.11.2020
  27.11.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
   
  25.11.2020 
  25.11.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  25.11.2020 г. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 25.11.2020 жылы жасалған № GL20-124  Директорлардың, лауазымды тұлғалардың және компанияның жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарт.
   
  24.11.2020 
  23.11.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 23.11.2020 жылы жасалған № 250BM450369R Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.

  13.11.2020
  13.11.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  13.11.2020 г. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 13.11.2020 жылы жасалан № GL20-122 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін, соттық шығыстарын, оның ішінде жұмыс берушіның ерікті жауапкершілігін және азаматтық-құқықтық ерікті жауапкершілігін көлік құралдары иелерінің сақтандыру кешенді шарт.

  11.11.2020 
  11.11.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 11.11.2020 жылы жасалған № МГП-000040/20 Барлық тәуекелдерден мүлікті сақтандыру  ерікті шарт.

  09.10.2020 
  06.10.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 06.10.2020 жала жасалған, №GL20-119 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ерікті шарт.
   
  06.11.2020 
  05.11.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  30.10.2020 
  29.10.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.

  15.10.2020
  14.10.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 14.10.2020 жала жасалған,  №  ДМС КБД-000025/20 Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандыру құрамдастырылған шарт.
  14.10.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.10.2020 жылы жасалған № 5-004813/20 Көлік құралдарын сақтандыру ерікті шарт. 14.10.2020 жылы жасалған № НС/МКФ-004770/20, Жазатайым оқиғалардан сақтандыру ерікті шарт. 
        
  14.10.2020
  14.10.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.10.2020 жылы жасалған № ДМС КБД-000029/20  ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
  14.10.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
   
  09.10.2020
  09.10.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
  09.10.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 09.10.2020 жылы жасалған № ДМС КБД-000024/20  ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  08.10.2020 
  07.10.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 07.10.2020 жала жасалған,  №  GL20-113 Мүлікті, жабдықты сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен сақтандыру құрамдастырылған шарт.
   
  06.10.2020 
  06.10.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 05.10.2020 жылы жасалған № 250A5115192V Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 05.10.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0520042, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 
  06.10.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
   
  29.09.2020 
  29.09.2020 ж. «Комм29.09.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.

  11.09.2020
  11.09.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 11.09.2020 жала жасалған,  №  GL20-102 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру және көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарт.

  11.09.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.


  10.09.2020

  10.09.2020 ж.«Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 10.09.2020 жылы жасалған № 2509A501440W Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 10.09.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0534985 Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 10.09.2020 жылы жасалған № АВТО5 2-0005526 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.


  09.09.2020 
  08.09.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 08.09.2020 жылы жасалған № 25098314716L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 08.09.2020 жылы жасалған № АВТО5 1-0001925 Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 08.09.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0519049 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  07.09.2020 
  07.09.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  07.09.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 07.09.2020 жала жасалған, № GL20-101 «Барлық тәуекелдерден» сақтандыру, мүлікті және өндірістегі үзілісті сақтандыру ерікті кешенді  шарты.
   
  04.09.2020 
  01.09.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  04.09.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 01.09.2020 жала жасалған,  №  ГРР-000287/20 Құндылықтарды тасымалдауды сақтандыру шарт.

  03.09.2020 
  01.09.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
   
  24.08.2020
  22.08.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 22.08.2020 жылы жасалған № 2508L304390P Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 22.08.2020 жылы жасалған № 2508L159140W Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 22.08.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-006390/20, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 22.08.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-006393/20, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  18.08.2020 
  18.08.2020 ж.  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 18.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000344/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.          

  17.08.2020 
  14.08.2020 ж.  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000324/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.                         
   
  14.08.2020 
  13.08.202 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 13.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000286/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 

  14.08.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.

  13.08.2020 
  12.08.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 12.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000268/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 12.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000272/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
  13.08.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 13.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000286/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.                             
  07.08.2020 
  06.08.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 06.08.2020 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000028/20 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.

  06.08.2020 
  05.08.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 05.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000252/20 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 05.08.2020 жылы жасалған № 25085455522V Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 05.08.2020 жылы жасалған № ДМС-000258/20 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 05.08.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-005832/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт.
    
  03.08.2020
  03.08.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 03.08.2020 жылы жасалған № 25083351957N Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты.
  31.07.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 31.07.2020 жылы жасалған № 2507U072859A Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 31.07.2020 жылы жасалған № АВТО5 2-0005500 Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 31.07.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0528297 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  30.07.2020
  30.07.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
  30.07.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 30.07.2020 жылы жасалған № 2507T523520F Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 30.07.2020 жылы жасалған № АВТО5 2-0006695 Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 30.07.2020 жылы жасалған № АВТО4 8-0528710 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  18.07.2020
  18.07.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 18.07.2020 жылы жасалған № 2507V478095A Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 18.07.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-005317/20, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  15.07.2020
  15.07.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.
  15.07.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 29.05.2020 жала жасалған,  № ГЕНС-00002/20-1 Ерікті медициналық сақтандыру жалпы шартқа, 15.07.2020 жылы жасалған № 2 қосымша келісім.

  02.07.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 02.07.2020 жылы жасалған № 25072204000L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 02.07.2020 жылы жасалған № ДМС КБД-000002/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 02.07.2020 жылы жасалған № ДМС КБД-000010/20 Ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  01.07.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 01.07.2020 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000019/20 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.

  30.06.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 30.06.2020 жылы жасалған № 2506T436861N Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.

  24.06.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 24.06.2020 жылы жасалған № ДМС-000138/20 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  23.06.2020 
  «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 23.06.2020 жылы жасалған № ГПО-000453/20 Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарт.
   
  23.06.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  23.06.2020 
  «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.01.2020 жылы жасалған № GL20-007 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді  шартқа, 23.06.2020 жылы жасалған № 1 қосымша келісім.
   
  23.06.2020 
  «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.01.2020 жылы жасалған № GL20-009 Кешенді  сақтандыру шартқа, 23.06.2020 жылы жасалған № 1 қосымша келісім.
    
  18.06.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 18.06.2020 жылы жасалған № 2506V142712L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 18.06.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-004488/20 «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарт. 

  18.06.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  11.06.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 09.06.2020 жылы жасалған № ДМС-000123/20 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 

  08.06.2020
  08.06.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 08.06.2020 жылы жасалған № 25068336755B Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 08.06.2020 жылы жасалған № АВТО5 2-0005195 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты.
   
  08.06.2020
  05.06.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 05.06.2020 жылы жасалған АМОРТИЗАЦИЯ-000575/20 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 05.06.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-004066/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 05.06.2020 жылы жасалған № 25065408665F Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт.
    
  05.06.2020 
  05.06.202 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 05.06.2020 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000023/20 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.
    
  04.06.2020 
  04.06.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды. 
   
  02.06.2020 
  29.05.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады.29.05.2020 жылы жасалған №  ГЕНС-00002/20 Ауырған жағдайда сақтандыру ерікті бас шарт.
    
  29.05.2020 
  27.05.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.04.2020 жылы жасалған № GL20-049 Мүлікті «барлық тәуекелдерден» және өндірістегі үзілістен сақтандыру кешенді шартына, 27.05.2020 жылы жасалған № 1 Қосымша келісім.
   
  29.05.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  29.05.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 29.05.2020 жылы жасалған № 2505S406406L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 29.05.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-003838/20, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  29.05.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.01.2020 жылы жасалған, № GL20-010 Кешенді сақтандыру шартқа, 30.04.2020 жылы жасалған № 1 қосымша келісімге, 29.05.2020 жылы жасалған № 1 қосымша келісім.
   
  22.05.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 22.05.2020 жылы жасалған № 2505L308800Z Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 22.05.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-003610/20, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  20.05.2020 
  «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 20.05.2020 жылы жасалған № GL20-063 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ерікті кешенді шарты. 
   
  19.05.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  15.05.2020 
  15.05.2020 «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 15.05.2020 жылы жасалған № GL20-059 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарты.

  15.05.2020 «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 15.05.2020 жасалған № GL20-058/ С2020014395 Жүктерді сақтандыру шарты.

  14.05.2020
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  11.05.2020 
  10.05.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 10.05.2020 жылы жасалған № 2505A156342A Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 10.05.2020 жылы жасалған № 2505A175039F Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарт. 10.05.2020 жылы жасалған АМОРТИЗАЦИЯ-000461/20 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 10.05.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-003186/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 10.05.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-003188/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт.

  10.05.2020 г. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 11.05.2020 жылы жасалған АМОРТИЗАЦИЯ-000462/20 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 11.05.2020 жылы жасалған АМОРТИЗАЦИЯ-000464/20 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарт. 11.05.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-003199/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт. 11.05.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-003203/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарт.

  06.05.2020 
  05.05.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  30.04.2020 
  29.04.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.01.2020 жылы жасалған № GL20-010  кешенді сақтандыру шартқа, 30.04.2020 жылы жасалған № 1 қосымша келісім.

  29.04.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  29.04.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу туралы шешім қабылданды.

  27.04.2020 
  24.04.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 24.04.2020 жылы жасалған № ДМС-000067/20 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт

  21.04.2020
  21.04.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 09.12.2019 жылы жасалған № GL19-120 өндірістегі үзіліс және мүлікті ерікті кешенді сақтандыру шартқа, 21.04.2020 жылы жасалған №2 Қосымша келісім.
   
  17.04.2020 
  17.04.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.04.2020 жылы жасалған № GL20-048 Мүлікті барлық тәуекелдерден және өндірістегі үзілістен сақтандыру кешенді келісімшарты.

  15.04.2020 
  15.04.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.

  03.04.2020 
  03.04.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  03.04.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 03.04.2020 жылы жасалған № GL20-038 Жүктерді сақтандыру шарт.

  01.04.2020 
  30.01.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» АҚ Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
  01.04.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 25.12.2019 жылы жасалған, № GL19-127 Жүктер сақтандыру ерікті шартына, 31.03.2020 жылы жасалған № 1 қосымша келісім.
  27.03.2020 ж. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ың басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттардың сәйкестігін айқындау мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен Абдразаков Ельдар Советович «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ың Директорлар кеңесының төрағасы лауазымына келісілді (27.03.2020 жылы № 18/СО хаттама).
  27.03.2020 ж. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ың басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттардың сәйкестігін айқындау мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен Ханин Олег Аркадьевич «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ың Басқарма төрағасының орынбсасары – Басқарма мүшесі лауазымына келісілді (27.03.2020 жылы № 19/СО хаттама).
  27.03.2020 ж. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ың басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттардың сәйкестігін айқындау мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен Тиесова Айгуль Малшибаевна «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ың Басқарма төрағасының орынбсасары – Басқарма мүшесі лауазымына келісілді (27.03.2020 жылы № 16/СО хаттама).
  27.03.2020 ж. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ың басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттардың сәйкестігін айқындау мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен Шалгинбаева Асия Копжасаровна «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ың Бас бухгалтер лауазымына келісілді (27.03.2020 жылы № 15/СО хаттама).
   
  20.03.2020 
  20.03.2020 ж. «Коммеск- Өмір» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 20.03.2020 жылы жасалған № GL20-042 Мүлікті, жабдықтарды сынудан жəне шапруашылық қызметтегі үзілістен кешенді 
  сақтандыру шарты.

  18.03.2020
  16.03.2020 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  17.03.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 12.12.2019 жылы жасалған № GL19-124 «Барлық тәуекелдерден» базасындағы монтаждау жұмыстарын және олармен байланысты тәуекелдер мен үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандырудың кешенді шартына, 17.03.2020 жасалған № 1 қосымша келісім.
   
  17.03.2020 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 17.03.2020 ж. № ГПО-000402/20 жасалған Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ерікті шарты.
   
  17.03.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәмілендер жасасу және жауапкершілігін сақтандыру туралы шешім қабылданды.
   
  13.03.2020 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 12.03.2020 жылы жасалған № ГПО-000402/20 Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру ерікті шарты. 12.03.2020 жылы жасалған № ГПО-000403/20 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты. 13.03.2020 жылы жасалған № GL20-037 Жүктерді сақтандыру шарты. 
   
  12.03.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылданды.
   
  05.03.2020 
  27.02.2020 ж. "Коммеск-Өмір" СК" АҚ A.M. Best рейтингтік агенттігі 27.02.2020 жылы қаржылық тұрақтылық рейтингін B- (әділ) және" bb - " эмитентінің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін қоғамның 2019 жылдың қорытындысы бойынша растағанын хабарлайды. 2020 жылға арналған осы кредиттік рейтингтердің болжамы тұрақты болып қала береді.
   
  02.03.2020 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.02.2020 жылы жасалған № 2502R244787G Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 

  24.02.2020  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 24.02.2020 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000011/20 Автомобиль көлігін сақтандыру ерікті шарты.
   
  20.02.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 
   
  14.02.2020 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 

  14.02.2020 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 14.02.2020 жылы жасалған № GL20-029 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті қоса алғанда сот шығыстарын ерікті сақтандыру және жұмыс берушінің ерікті жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарты. 14.02.2020 жылы жасалған № GL20-028 Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты.
   
  12.02.2020   
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 

  12.02.2020 ж.   
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғалармен 12.02.2020 жылы жасалған № 2502C283962B Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен № КОМФОРТ-000740/20 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасауын хабарлаймыз.  

  12.02.2020 ж.   
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 12.02.2020 жылы жасалған № GL20-025 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  31.01.2020 ж.  
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 

  30.01.2020 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 30.01.2020 жылы жасалған № 2501T264211X Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 30.01.2020 жылы жасалған № КОМФОРТ-000467/20, «Коммеск – Комфорт» Бағдарлама бойынша ерікті кешенді сақтандыру шарты. 

  28.01.2020 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 28.01.2020 жылы жасалған № GL20-014 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және кәсіби жауапкершілікті кешенді сақтандыру шарт. 

  28.01.2020 ж. 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  27.01.2020 ж. 
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ қоғамының Басқарма Төрағасы О. А. Ханинге және "Коммеск-Өмір "СК" АҚ қаржы жөніндегі Басқарма төрағасының орынбасары А. М. Тиесоваға "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Басқарма Төрағасы және "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ қаржы жөніндегі Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына сәйкес орналасуға рұқсат берілетіні туралы хабарлайды.
   
  20.01.2020 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәмілелерды жасады. № GL20-007 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарты. № GL20-009 Кешенді сақтандыру шарт. GL20-005 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарты. № GL20-006 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарты. № GL20-010 Кешенді сақтандыру шарт. № GL20-011 Кешенді сақтандыру шарт.
   
  17.01.2020 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
    
  05.01.2020 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 01.03.2019 жылы жасалған № ДМС КБД-000008/19 ауырған жағдайдан сақтандыру жалпы ерікті шартқа  №7 қосымша келісім.

 • 2019 жыл

  31.12.2019 ж.   
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 
   
  31.12.2019 ж.    
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ, 27.12.2019 жылы еншілес ұйым «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлық қоғамы мемлекеттык тіркеу туралы хабарлайды.
   
  30.12.2019 ж.  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 30.12.2019 жылы жасалған № 259CT083661V Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 30.12.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0506008 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  26.12.2019 ж.  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 26.12.2019 жылы жасалған № 259CP416724P Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 26.12.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0501369 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  25.12.2019 ж.   
  «СК «Коммеск-Өмiр» заключило крупную сделку. Договор добровольного страхования грузов № GL19-127 от 25.12.2019 г.

  25.12.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  24.12.2019 ж.   
  "Коммеск-Өмір" СК" АҚ мүдделі мәміле жасаған туралы хабарлайды. 23.12.2019 жылы «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-мен тұрғын емес үй-жайды жалдау шарты жасалған.
   
  19.12.2019 ж.   
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 19.12.2019 жылы жасалған № ДМС КБД -000047/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 
   
  13.12.2019 ж.  
  12.12.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  13.12.2019 ж.  
  12.12.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 12.12.2019 жылы сасалған № GL19-124 Монтаж жұмыстарын және олармен байланысты тәуекелдерді, оларға байланысты тәуекелдер мен үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілігін «барлық тәуекелдерден» негізінде сақтандыру кешенді шарты.
    
  10.12.2019 ж.   
  09.12.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 09.12.2019 ж. жаслаған № GL19-120 Мүлікті және өндірістегі үзіліс сақтандыру кешенді ерікті шарт.
   
  09.12.2019 ж.   
  09.12.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
    
  28.11.2019 ж.   
  27.11.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 27.11.2019 жылы жасалған № НС/С-004049/19 жазатайым оқиғалардан сақтандыру ерікті шарты.

  27.11.2019 ж.  
  26.11.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 26.11.2019 ж. жаслаған № GL19-117 Директорлардың, лауазымды тұлғалардың және компанияның жауапкершілігін кешенді сақтандыру шарт.
   
  26.11.2019 ж.  
  25.11.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  22.11.2019 ж.  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 22.11.2019 жылы жасалған, № GL19-116 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін және азаматтық-құқықтық жауапкершілігін көлік құралдары иелерінің сақтандыру кешенді шарты.

  15.11.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 03.09.2019 жылы жасалған № GL19-099 Өндірістегі үзіліс және мүлікті ерікті кешенді сақтандыру шартқа, 15.11.2019 жылы жасалған № 1 Қосымша келісім.

  15.11.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 
   
  21.10.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 21.10.2019 жылы жасалған № GL19-110 Мүлікті және өндірістегі үзілісті сақтандыру кешенді ерікті шарты.
   
  21.10.2019 ж.  
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 
   
  17.10.2019 ж.  
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  14.10.2019 ж.  
  Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.10.2019 жылы жасалған № 259AE295857G Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 14.10.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0463457 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  07.10.2019 ж. 
  Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 07.10.2019 жылы жасалған № 259A7502911F Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 07.10.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0493813 Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 

  01.10.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 20.08.2019 жылы жасалған № GL19-095 "Барлық тәуекелдерден" және өндірістегі үзілістен мүлікті кешенді сақтандыру шартына, 30.09.2019 жылы жасалған № 1 қосымша келісім
   
  30.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. 
   
  18.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 20.09.2019 жылы жасалған № 2599W484249P Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 20.09.2019 жылы жасалған № АВТО5 1-0003587 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты. 20.09.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0480958 Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 

  18.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL19-103 Мүлікті, жабдықтарды сынудан және шаруашылық қызметтегі үзілістен кешенді сақтандыру шарты 18.09.2019 ж. жасалған.
   
  17.09.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүлік сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  16.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 16.09.2019 ж. жасалған № КДСГПО-000006/19  Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарт. 16.09.2019 ж. жасалған № GL19-102 Азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кешенді шарт.

  16.09.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 16.09.2019 жылы жасалған № 2599Z190322X Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 16.09.2019 жылы жасалған № АВТО5 1-0003586 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты. 16.09.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0480957  Ерікті кешенді сақтандыру шарты. 
    
   13.09.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  13.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 13.09.2019 жылы жасалған № 2599D091137V Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 13.09.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0486518 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
    
  04.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL19-099 Мүлікті және өндірістегі үзілісті сақтандыру кешенді ерікті шарты 03.09.2019 ж. жасалған.
   
  03.09.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.08.2019 жылы жасалған № ДМС КБД - 000041/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.

  29.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
   
  29.08.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  "Коммеск-Өмір" СК" АҚ-ның Инсайдерліқ ақпаратты басқарудың және пайдаланудың ішкі бақылау Ережесін бекітті. 
   
  27.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады. 

  27.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 11.04.2019 жылы жасалған  № GL19-036 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және кәсіби жауапкершілікті кешенді сақтандыру шартына, 27.08.2019 жылы жасалған  № 1 қосымша келісім

  27.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 27.08.2019 ж. жасалған, № GL19-098 Ерікті кешенді мүлік және өндірістегі үзіліс сақтандыру шарты, «барлық тәуекелдерден» сақтандыру.
   
  20.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылдың 20 тамызында жасасқан №GL19-095  Мүлікті барлық тәуекелдерден және өндірістегі үзілістен кешенді сақтандыру шарты.
   
  20.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылдың 20 тамызында жасасқан №GL19-088  Кешенді мүліктік сақтандыру мен өндірістегі үзілісті сақтандыру шарты.

  20.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру туралы ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  07.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 06.08.2019 жылы жасалған № ДМС-000700/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  06.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 06.08.2019 жылы жасалған № ДМС-000694/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт. 

  05.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады. 
   
  01.08.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды 01.08.2019 жылы жасалған № 25981210571W Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты 01.08.2019  жылы жасалған № АВТО4 8-0476392 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.
   
  31.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2017 жылдың 01 шілдесіндегі №ГЕНС-00019/17 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шартына №20 қосымша келісім.

  31.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі ауырған жағдайдан ерікті сақтандыруға байланысты ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
    
  31.07.2019 ж.
  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру
  pdfobyavlenie_o_sozyve_VOSA_na_02.09.2019g_na_gos.pdf[154Kb]
   
  29.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылдың 29 шілдесінде жасасқан №GL19-079  Кешенді мүліктік сақтандыру мен өндірістегі үзіліс және жабдықтың істен шығуын сақтандыру шарты.
   
  29.07.2019 ж. 
  Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады. 
   
  25.07.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәмілелер жасады. 2019 жылғы 25 шілдеде жасалған №GL19-082 Мүлікті барлық тәуекелдерден және өндірістегі үзілістен сақтандыру шарты. 
    
  24.07.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәмілелер жасады. 2019 жылғы 16 мамырында жасалған №GL19-049  ерікті кешенді сақтандыру шартына 2019 жылың 24 шілдесінде жасалған № 1 қосымша келісім.
    
  24.07.2019 ж. 
  Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және ерікті кешенді сақтандыру туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  23.07.2019 ж. 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 23.07.2019 жылы жасалған № 2597M106933P Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 23.07.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0470907 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  18.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  18.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылғы 10 маусым жасалған № GL19-068  ерікті кешенді сақтандыру шартқа 2019 жылы 18 шілде жасалған № 4 қосымша келісім.
   
  15.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылғы 10 маусым жасалған № GL19-068  ерікті кешенді сақтандыру шартқа 2019 жылы 16 шілде жасалған № 3 қосымша келісім.

  12.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  11.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL18-094 «Барлық тәуекелдерден» базасындағы монтаждау жұмыстарын және олармен байланысты тәуекелдер мен үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандырудың кешенді шарты
   
  11.07.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  28.06.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.06.2019 жылы жасалған № 2596R342569F Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 28.06.2019 жылы жасалған № АВТО4 8- 0463408 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  28.06.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  27.06.2019 ж.
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 27.06.2019 жылы жасалған № МГП-000122/19 Мүлікті сақтандыру ерікті шарт.
   
  20.06.2019 ж.
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  10.06.2019 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 10.06.2019 жылы жасалған № ДМС -000643/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  10.06.2019 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 10 маусым 2019 ж. жасалған № GL19-068 Жауапкершілікті сақтандыру ерікті шарты. 2019 жылғы 10 маусым жасалған № GL19-068 Жауапкершілікті сақтандыру ерікті шартқа 2019 жылы 10 маусым жасалған № 1 қосымша келісім. 2019 жылғы 10 маусым жасалған № GL19-068 Жауапкершілікті сақтандыру ерікті шартқа 2019 жылы 10 маусым жасалған № 2 қосымша келісім.
   
  07.06.2019 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 07.06.2019 жылы жасалған № 25967175257A Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 07.06.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0457658  Ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  07.06.2019 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  05.06.2019 

  29.05.2019 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  29.05.2019 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылы  21 мамыр жасалған № GL19-061 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін және соттық шығыстарын сақтандыру кешенді шарты

  23.05.2019 
  23.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғамды Казақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіның 229 баптың 1 бөлімі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды.
   
  23.05.2019  
  23.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 23.05.2019 жылы жасалған № 2595M006061L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 23.05.2019 жылы жасалған № АМОРТИЗАЦИЯ-000069/19 Көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты. 23.05.2019 жылы жасалған № КОМФОРТ-000820/19 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.

  21.05.2019
  21.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылғы 21 мамырда жасалған № GL19-052 Мүлікті барлық тәуекелдерден және өндірістегі үзілістен сақтандыру шарты.
   
  17.05.2019

  17.05.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  16.05.2019
  16.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылғы 16 мамырда жасалған № GL19-049 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандыру шарт.
   
  14.05.2019
  14.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 14.05.2019 жылы жасалған № ДМС -000615/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.
   
  13.05.2019
  13.05.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  04.05.2019
  04.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 04.05.2019 жылы жасалған № ДМС -000591/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.

  03.05.2019

  03.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 03.05.2019 жылы жасалған № ДМС -000593/19 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шарт.

   
  03.05.2019
  03.05.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2018 жылғы 28 қарашадағы жасалған № FR18-115 құрылыс-монтаж тәуекелдерін ерікті кешенді сақтандыру және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру шартқа 2019 жылы 03 мамырда жасалған № 2 қосымша келісім.
   
  30.04.2019
  30.04.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  24.04.2019
  24.04.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылы 24 сәуір жасалған № GL19-042 / С2019014931  Жүктерді сақтандыру шарты.

  24.04.2019 
  24.04.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  11.04.2019
  11.04.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 11.04.2019 жылы жасалған № 2594B487357R Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 11.04.2019 жылы жасалған № АВТО4 8-0445011 Ерікті кешенді сақтандыру шарты.  11.04.2019 жылы жасалған № КЛАССИК-000169/19 Автомобиль көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты.

  11.04.2019

  11.04.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2019 жылы 11 сәуір жасалған № GL19-038  Директорлардың, лауазымды тұлғалардың және компанияның жауапкершілігін кешенді сақтандыру шарт және № 1 қосымша келісім.


  10.04.2019
  10.04.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.04.2019
  04.04.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL19-037 Жұмыс берушінің ерікті жауапкершілігін қоса алғанда, үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандыру шарты 04.04.2019 ж. жасалды.
   
  03.04.2019
  03.04.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL19- 029 Ерікті кешенді сақтандыру шарты 03.04.2019 ж. жасалды.
   
  03.04.2019
  03.04.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  27.03.2019
  27.03.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. 2018 жылғы 27 қарашадағы жасалған № GL18-114  өндірістегі үзіліс және мүлікті ерікті кешенді сақтандыру шартқа 2019 жылы 27 наурыз жасалған № 1 қосымша келісім.

  19.03.2019
  19.03.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  19.03.2019
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 19.03.2019 жылы жасалған № СД/МЕД/В20-91568 шет елге шығатын тұлғаларды сақтандыру туралы шарты.

  15.03.2019
  14.03.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № ГПО-000055/19 Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты 14.03.2019 ж. жасалды.

  15.03.2019
  14.03.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № ГПО-000054/19 Зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты 14.03.2019 ж. жасалды.
   
  13.03.2019
  12.03.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  01.03.2019
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № ДМС КБД-000008/19 Ауырған жағдайда ерікті сақтандырудың бас шарты 01.03.2019 ж. жасалды.
   
  01.03.2019
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  28.02.2019
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.02.2019 жылы жасалған № ПРОГРЕСС-000005/19 Автомобиль көлік құралын ерікті сақтандыру шарты. 
   
  27.02.2019
  АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» сообщает о совершении Обществом сделок по страхованию с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями. Договор добровольного комплексного страхования по Программе «Коммеск – Комфорт»  от 27.02.2019 г. № КОМФОРТ-000269/19 и Договор обязательного страхования гражданско–правовой ответственности владельцев транспортных средств от 27.02.2019 г. №  2592Q027410O..

  22.02.2019
  22.02.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  22.02.2019 
  22.02.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL19-019 Кешенді сақтандыру шарты 22.02.2019 ж. жасалды.

  22.02.2019
  22.02.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  14.02.2019
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. № GL19-016 Жүктерді сақтандыру шарты 14.02.2019 ж. жасалды.
   
  14.02.2019
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  11.02.2019
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. Келісімшарт № GL19-011Мүлікті және өндірістегі үзілісті сақтандыру кешенді ерікті шарты 11.02.2019 ж. жасалды.

  08.02.2019 
  08.02.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  06.02.2019 
  06.02.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. Келісімшарт № GL19-008 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарты 06.02.2019 ж. жасалды.
   
  __________________ 
   
  06.02.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. Келісімшарт № GL19-009 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарты 06.02.2019 ж. жасалды.

  __________________ 
   
  06.02.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. Келісімшарт № GL19-010 Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шарты 06.02.2019 ж. жасалды.
   

  05.02.2019 
  05.02.2019 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ірі мәміле жасады. Келісімшарт № GL18-112 27.11.2018 ж. жасалды. 28 қараша 2018 ж. № FR18-115 Құрылыс-монтаж тәуекелдерін ерікті кешенді сақтандыру және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру шартына, 05 ақпан 2019 жылы жасалған  №1 қосымша келісім.

  04.02.2019 
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 30 маусымдағы № 190000803000060 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 30 маусымдағы № 190000803000061 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 30 маусымдағы № 190000803000062 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.

  01.02.2019 
  30.01.2019 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  30.01.2019 
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000044 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000045 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________  

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000046 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________  
    
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000047 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________  

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000048 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000049 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 
   
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000051 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000052 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 

  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000053 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239-бабының 4- бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
  __________________ 
   
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 25 маусымдағы № 190000803000054 әкімшілік айыппұл салу туралы қаулысымен. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 229-бабының 1-бөлігінің көзделгендей әкімшілік жаза қолданылды, әкімшілік айыппұл түрінде.
   
  29.01.2019 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғамды Казақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіның 230 баптың 4 бөлімі бойынша, 230 баптың 5 бөлімі бойынша және 230 баптың 6 бөлімі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды.
   
  29.01.2019 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ "жалпы сақтандыру"саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алғандығы туралы хабарлайды. Лицензияның № 2.1.63, 22.01.2019 ж. берілген. 

  28.01.2019 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 28.01.2019 жылы жасалған № ИМС-000005/19 мүлікті барлық тәуекелдерден ерікті сақтандыру шарты және 28.01.2019 жылы жасалған  № ИМС-000006/19 мүлікті барлық тәуекелдерден ерікті сақтандыру шарт.

  09.01.2019 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғамен 08.01.2019 жылы № 25918228741C Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты жасауын хабарлаймыз.  

 • 2018 жыл

  28.12.2018 

  28.12.2018 ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Жауапкершілікті сақтандыру кешенді ерікті келісімшарты жасасты. № GL18-122 келісімшарт 2018 жылы 27 желтоксанда жасалған.
   
  27.12.2018 
  27.12.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  27.12.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыруды қоса, құрылыс-монтаж жұмыстарын сақтандыру ірі мәмілелер келісімшарты жасасты. 2018 жылғы 6 сәуірдегі № GL18-045 шартына 2018 жылғы 21 қарашадағы № 1 қосымша келісімшартқа  2018 жылы 27 желтоксанда жасалған келісімшарт.
   
  27.12.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ жарақат үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартынаірі мәмілелер келісімшарты жасасты. 2018 жылғы 6 сәуірдегі № GL18-045 шартына 2018 жылғы 21 қарашадағы № 1 қосымша келісімшартқа  2018 жылы 27 желтоксанда жасалған келісімшарт.
   
  30.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ жасалған шарттары туралы хабарлайды, Қоғамның мүддесі бар мәмілені жасасу туралы Сақтандырылған шартқа бекіту Ассистанс желісіне медициналық және медициналық сараптамалық қызмет көрсету №02 01.07.2013 ж., «SOS MEDICAL ASSISTANCE» ЖШС-пен 27.11.2018 ж. №16 Қосымша келісім жасау туралы шешім қабылдады.
   
  28.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғамен 27.11.2018 жылы № ДМС-000797/18 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шартын жасау туралы анықтайды.   

   
  28.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғамен 27.11.2018 жылы № ДМС-000797/18 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шартын жасау туралы анықтайды.   

  28.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Құрылыс-монтаж тәуекелдерін ерікті кешенді сақтандыру және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру келісімшарты жасасты. Келісімшарт № FR18-115 28.11.2018 ж. жасалды.

  26.11.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады. 
   
  27.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Директорлардың, лауазымды тұлғалардың және компанияның жауапкершілігі кешенді сақтандыру шарты. Келісімшарт № GL18-112 27.11.2018 ж. жасалды.
   
  27.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Мүлікті және өндірістегі үзіліс сақтандыру  келісімшарты жасасты. Келісімшарт № GL18-114 27.11.2018 ж. жасалды.
   
  21.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыруды қоса, құрылыс-монтаж жұмыстарын сақтандыру ірі мәмілелер келісімшарты жасасты. № GL18-045 06.04.2018 ж. келісімшартқа № 1 қосымша келісімшарт 2018 жылғы 21 қарашадағы жасалды.
   
  21.11.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ жарақат үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартынаірі мәмілелер келісімшарты жасасты. № GL18-044 06.04.2018 ж. келісімшартқа № 1 қосымша келісімшарт 2018 жылғы 21 қарашадағы жасалды.

  12.11.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  01.11.2018
  "Коммеск-Өмiр" Сақтандыру Компаниясы" АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  01.11.2018 жылы № СД/МЕД/В20-87283 Шет елге шығатын тұлғаларды сақтандыру туралы келісімшартты жасау туралы анықталады.

  30.10.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  29.10.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Мүлікті және өндірістегі үзілістен сақтандыру барлық тәуекелдерден сақтандыру ерікті ірі мәмілелер келісімшарты жасасты. Келісімшарт № GL18-106 29.10.2018 ж. басталды.
   
  18.10.2018
  "Коммеск-Өмiр" Сақтандыру Компаниясы" АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  18.10.2018 жылы № ДМС-000756/18 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шартын жасау туралы анықталады.
   
  15.10.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру ерікті келісімшарты жасасты. Келісімшарт № GL18-102 15.10.2018 ж. басталды.
   
  10.10.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  08.10.2018
  "Коммеск-Өмiр" Сақтандыру Компаниясы" АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  08.10.2018 жылы жасалған № 258A8615640D Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0413833 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасауын хабарлаймыз.

  01.10.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Мүлікті барлық тәуекелдерден және өндірістегі үзілістен сақтандыру кешенді келісімшарты жасасты. Келісімшарт № GL18-093 01.10.2018 ж. басталды.

  19.09.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғалармен 19.09.2018 жылы жасалған № 2589Y254822J Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7- 0413830 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын және № 1-0000033 «Аммортизация» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасауын хабарлаймыз.  
   
  18.09.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ және «Салем» СК» АҚ арасындағы «15» қантар 2018 ж. №01/18 Сақтандыру портфельін беру туралы шартыны арналған құжаттарды қабылдау-беру Актына қол қойды .
   
  18.09.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты жасасты, № КДСГПО-000013/18 от 18.09.2018  ж. басталады
   
  10.09.2018
  "Коммеск-Өмiр" Сақтандыру Компаниясы" АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғалармен 10.09.2018 жылы жасалған № 5289А625403Х Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7- 0402035 "Коммеск-Комфорт" бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасауын хабарлаймыз.  
   
  14.09.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі үлестес тұлғалармен 14.09.2018 жылы жасалған № 2589Е971166R Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7- 0413829 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасауын хабарлаймыз.  

  17.08.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  17.08.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін, соттық шығыстарын, оның ішінде жұмыс берушіның ерікті жауапкершілігін және азаматтық-құқықтық ерікті жауапкершілігін көлік құралдары иелерінің сақтандыру кешенді шарты жасасты, № GL18-084 шарт 17.08.2018 ж. басталады.
   
  15.08.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ және «Салем» СК» АҚ арасындағы «15» қантар 2018 ж. №01/18 Сақтандыру портфельін беру туралы шартыны арналған құжаттарды қабылдау-беру Актына қол қойды 

  15.08.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ құндылықтарды тасымалдау сақтандыру шартышарты жасасты, № ГРР-000231/18 шарт 15.08.2018 ж. басталады.

  13.08.2018

  "Коммеск-Өмiр" Сақтандыру Компаниясы" АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шартты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  13.08.2018 жылы № ДМС-000493/18 ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру шартын жасау туралы анықталады.

   
  13.08.2018

  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін және азаматтық-құқықтық жауапкершілігін көлік құралдары иелерінің сақтандыру кешенді шарты жасасты, № GL18-083 шарт 13.08.2018 ж. басталады.

   
  09.08.2018

  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғалармен 09.08.2018 жылы жасалған № 25889310406L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7- 0401216 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасауын хабарлаймыз.  

   
  06.08.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті және өндірістегі үзілістен, оның ішінде жабдықтардың сынуы сақтандыру шарт жасасты, № GL18-082 шарт 06.08.2018 ж. басталады. 
   
  06.08.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  31.07.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен «Centrica» ЖШС 31.07.2018 жылы жасалған № АХД-000145/18 тұрғын емес үй-жайдың жалдау шартын жасауын хабарлаймыз.  

  27.07.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ерікті мүліктік сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасты,17 қазан 2017 ж. жасалған № ИМ-000735/17 Мүлікті (тауардың) сақтандыру ерікті шартқа № 3 Қосымша келісім 27.07.2018 ж. жасасты.
   
  27.07.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  19.07.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  11.07.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ үшінші тұлғаларға, соның ішінде жұмыс берушінің ерікті жауапкершілігіне зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті кешенді сақтандыру шарт жасасты, № GL18-070 шарт 11.07.2018 ж. басталады.
   
  11.07.2018
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  05.07.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғалармен 05.07.2018 жылы жасалған №25875310470Y Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0383053 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасау және №1-0000036  «Амортизация» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарты жасау арқылы хабарлаймыз.          
  03.07.2018
  02.07.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  Ішкі аудит қызметінің құрамын өзгерту туралы шешім қабылдады.
  Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 02 шілдедегі шешімімен № 26 хаттама «Коммеск-Өмір» Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы лауазымына Руслан Ермекұлы Бақытжанов тағайындалды.
   
  03.07.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты № GL18-066 шарт 03.07.2018ж. басталады.
   
  03.07.2018 
  03.07.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  02.07.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттар жасасты №GL18-061, №GL18-062, №GL18-065 шарттар 02.07.2018ж. басталады.
   
  26.06.2018
  26.06.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  26.06.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғалармен  26.06.2018 жылы жасалған №2586P430664X Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0383028 «Коммеск-Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шартын жасау және № 000133/18 «Мегаполис» бағдарламасы бойынша ерікті жалпы сақтандыру шарты жасау арқылы хабарлаймыз.                
  05.06.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  05.06.2018 жылы жасалған №78425   Шетелге бара жатқан тұлғалар ерікті сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.
   
  05.06.2018  
  05.06.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  31.05.2018  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  31.05.2018 жылы жасалған №2585U029436B Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0389360 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.              
   
  31.05.2018  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 31.05.2018 ж. мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка 14 тамыз 2018ж № GL17-075 қосымша келісім жасасты. 
   
  30.05.2018   
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка №ДМС КБД-000013/18  от 19.03.2018 ж. келісім жасасты. 

  29.05.2018 

  29.05.2018 
  pdfProtokol_godovogo_obschego_sobraniya_akcionerov_AO_SKKommesk_-_mip_ot_24.05.2018g.__1.pdf[3623Kb]

  29.05.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 24.05.2018 жылғы №24/СО хаттамасының шешіміне сәйкес Поцелуйко Вячеслав Вячеславович «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ – ның басқарушы қызметкер - «Коммеск-Өмiр» АҚ серіктестерімен жұмыс жөніндегі басқарушы директор қабылдауды ҚРҰБ қарамағындағы қаржы ұйымдарының, холдингтердің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Комиссиясымен келісілгенін хабарлайды.  

  29.05.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарт туралы хабарлайды, бұл шарты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен 29.05.2018 жылы №ДМС-000133/18 ерікті медициналық сақтандыру шартын жасау туралы анықталады.
   
  22.05.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL18-055 шарт 22.05.2018 ж. басталады.

  22.05.2018
  21.05.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  18.05.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарт туралы хабарлайды, бұл шарты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  18.05.2018 жылы №ДМС КБД-000020/18 ерікті медициналық сақтандыру шартын жасау туралы анықталады.

  16.05.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 15.05.2018 жылғы №23/СО/Т хаттамасының шешіміне сәйкес Рамазанов Ержан Маратұлыны  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ – ның Зияндарды реттеу жөніндегі басқарушы директор қабылдауды ҚРҰБ қарамағындағы қаржы ұйымдарының, холдингтердің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Комиссиясымен келісілгенін хабарлайды.  

  15.05.2018 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты № ДМС КБД-000019/18 шарт 14.05.2018г. басталады.
   
  15.05.2018 
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  Семей қаласының Мемлекеттік кіріс департаментінің 11.05.2018 ж. № 002056 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хабарламасы бойынша Компанияға ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 278-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылады.

  05.05.2018 
  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы хабарлайды.
  СҚО, Булаево қ. М. Жұмабаев атындағы аудандық Мемлекеттік кіріс департаментінің әкімшілік жаза қолдану туралы 03.05.2018 ж. № 000063 қаулысы бойынша, Компанияға, ҚР-ның Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 1-бөлігінің 284-бабында көзделген, ескерту түрінде әкімшілік жаза қолданылады.

  02.05.2018 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  02.05.2018 жылы жасалған №25852699472Z Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0370319 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.

  28.04.2018 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шартты туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғалармен 28.04.2018 жылы жасалған № ДМС-000107/18 және № ДМС-000110/18 ерікті медициналық сақтандыру шарттарын жасау арқылы анықталады.
   
  27.04.2018 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № КДСГПО-000005/18 шарт 27.04.2018г. басталады.

  27.04.2018 
  26.04.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК »АҚ Директорлар кеңесі ерікті мүліктік сақтандыру және ерікті жеке сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады
   
  26.04.2018
  26.04.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК »АҚ Директорлар кеңесі ауру жағдайында ерікті сақтандыру бойынша ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  26.04.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шартты туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен 25.04.2018 жылы жасалған № ДМС-000101/18 Ерікті медициналық сақтандыру шартты жасау арқылы анықталады.
   
  24.04.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғаммен жасау туралы мәмілелер жасалуына хабарлайды, Қоғам мүдделі жасасу жолымен 24.04.2018 ж. аффилиирленген тұлғалармен № ДМС-000094/18 ерікті түрде сақтандыру шарт ауырған жағдайда, міндетті азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарт көлік құралдары иелерінің № 2584N577432O, ерікті кешенді сақтандыру шарт бағдарламасы бойынша "Коммеск-Комфорт" № 7-0370317 және ерікті сақтандыру көлік құралдарының бағдарламасы шарт бойынша "Коммеск-Классик" № КЛАССИК-000163/18 деп хабарлайды.

  19.04.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты № КДСГПО-000007/18 шарт 19.04.2018г. басталады.

  12.04.2018

  12.04.2018
  11.04.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  11.04.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарт туралы хабарлайды, Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  11.04.2018 жылы жасалған №МГП-000080/18 «Мегаполис» бағдарламасы бойынша сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  06.04.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты №GL18-044, №GL18-045 шарттар 06.04.2018  ж. басталады.
   
  06.04.2018
  06.04.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  30.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ   29.03.2018ж. Басқарма шешім туралы хабарлайды:
  1. В.В.Поцелуйко тағайындалған кезде серіктестермен жұмыс жөніндегі басқарушы директор лауазымына. 2018 жылдың 2 сәуірінен бастап Вячеслав Вячеславович Поцелуйконы басқарушы қызметкер - «Коммеск-Өмiр» АҚ серіктестерімен жұмыс жөніндегі басқарушы директор лауазымына тағайындалсын, бұл ретте Басқарушы директор - Андеррайтинг департаментінің директоры лауазымынан босатылады. 
  2. Рамазанов Е.М. тағайындау туралы зияндарды өтеу жөніндегі басқарушы директор лауазымына тағайындалады. 2018 жылдың 2 сәуірінен бастап Рамазанов Ержан Маратовұлы  «СК« Коммеск-Өмір »АҚ шығындарын реттеу жөніндегі басқарушы директоры лауазымына тағайындау туралы, Сақтандыру төлемдер департаментінің директоры қызметінен босатылды.

  28.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL18-040 шарт 28.03.2018 ж. басталады.

  28.03.2018
  27.03.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  27.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 27.03.2018ж. мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты туралы жасау арқылы анықталады Мүлікті және өндірістегі үзілістен кешенді сақтандыру 05 наурыз 2018 ж. №GL18-029  шартка №1 қосымша келісім; Мүлікті және өндірістегі үзілістен кешенді сақтандыру 05 наурыз 2018 ж. №GL18-030  шартка №1 қосымша келісім.
   
  27.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 26.03.2018 ж. мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты туралы жасау арқылы анықталады Азаматтық-құқықтық жауапкершілігін үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін сақтандыру   14 ақпан 2018ж. № GL18-012 шартка №1 қосымша келісім; Кешенді сақтандыру 28 ақпан 2018ж. № GL18-025 шартка №1 қосымша келісім.

  19.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № ДМС КБД-000013/18 шарт 19.03.2018 ж. басталады.
   
  19.03.2018
  19.03.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  06.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты, №GL18-029, №GL18-030 шарттар 05.03.2018г. басталады.
   
  05.03.2018
  03.03.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  02.03.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  02.03.2018 жылы жасалған №25832114510O Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №000009/18 «Коммеск – Прогресс» бағдарлама шеңберінде көлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты мен №7-0332889 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.

  01.03.2018
  28.02.2018 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  Ішкі аудит қызметінің құрамын өзгерту туралы шешім қабылдады.
  Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 ақпандағы шешімімен № 08 хаттама Рахымбекова Әсем Болатбекқызы «Коммеск-Өмір» СК »АҚ-ның HR-Сервисінің басшысы лауазымына ауысуына байланысты Ішкі аудит қызметінің бас аудиторы лауазымынан босатылды.

  28.02.2018 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты №GL18-025, №GL18-026, №GL18-027 шарттар 28.02.2018г. басталады.
   
  27.02.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL18-014 шарт 27.02.2018г. басталады.
   
  26.02.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  26.02.2018 жылы жасалған №2582P142614C Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №000008/18 «Коммеск – Прогресс» бағдарлама шеңберінде көлік құралдарын ерікті сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  21.02.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты №GL18-021, №GL18-023 шарттар 21.02.2018 г. басталады.

  14.02.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарттарды жасасты №GL18-012, №GL18-013, №GL18-014, №GL18-015 шарттар 14.02.2018 г. басталады.
   
  13.02.2018
  13.02.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  13.02.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL18-017 шарт 13.02.2018г. басталады.
   
  05.02.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL18-008 шарт 05.02.2018 г. басталады.

  01.02.2018
  Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  01.02.2018 жылы жасалған №25821570111E Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0309098 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.           
   
  31.01.2018
  31.01.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  30.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттар туралы хабарлайды, бұл шарттар жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамендерімен  30.01.2018 жылы жасалған №ИМС-000002/18 Ерікті мүліктік сақтандыру шарты мен №ИМС-000003/18 Ерікті мүліктік сақтандыру шарт, және №ДМС-000018/18 Ерікті медициналық сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  

  17.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» Қоғамның мүддесі бар мәмілені 16.01.2018ж. жасасу туралы Сақтандырылған шартқа бекіту Ассистанс желісіне медициналық және медициналық сараптамалық қызмет көрсету №02 01.07.2013 ж., «SOS MEDICAL ASSISTANCE» ЖШС-пен Қосымша келісім жасау туралы №12 қосымша шешім қабылдады.

  16.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL18-002 шарт 16.01.2018г. басталады.

  15.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның 15.01.2018ж. «Сәлем» Сақтандыру Компаниясымен» АҚ №01/18 «Салем» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғамының сақтандыру портфелін беру туралы келісім шарт жасалғаны туралы хабарлайды. Портфельді аудару күні - 15.01.2018ж.
   
  12.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка 14.08.2017ж. басталған №GL17-073 қосымша келісім №1 басталатын 12.01.2018ж. жасасу туралы қабылдады.

  10.01.2018
  10.01.2018ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  08.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарт туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  08.01.2018 жылы жасалған №25815649823L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  03.01.2018
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттар туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен ООО "Инвестициялық компаниясы "Центрас-Капитал"" 03.01.2018 жылы №0047  Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету туралы келісім және №0047  Депозитарлық келісім жасау арқылы анықталады.  

 • 2017 жыл

  29.12.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка қосымша келісім №1  29.12.2017 ж. кешенді сақтандыру құрылыс-монтаждау қауіптерін және үшінші тұлғалардың алдындағы жауапкершілікті сақтандыру шартқа  № FR17-084 19 қыркүйек 2017жыл жасасты.

  29.12.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның Басқарма мүшелерінің санын анықтау және Басқарма мүшесі - «Коммеск-Өмір» СК »АҚ басқарушы директоры атауын өзгерту туралы хабарлайды. Директорлар кеңесі шешім қабылдады Басқарманың сандық құрамын 5 адамнан құрайтынын анықтаңыз, «Басқарма төрағасының бизнесті дамыту жөніндегі орынбасары» лауазымының күші жойылды,«Басқарма мүшесі - Басқарушы директор» лауазымының атауын «Басқарма төрағасының орынбасары» етіп өзгертіңіз. 

  29.12.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарты туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен АК  " Сентрас Секьюритиз " 29.12.2017 жылы жасалған № ЮБ189  брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шарт жасау арқылы анықталады.  
   
  29.12.2017
  29.12.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  21.12.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-090 шарт 21.12.2017г. басталады.
   
  21.12.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-113  шарт 21.12.2017г. басталады.
   
  20.12.2017
  20.12.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  20.12.2017
  20.12.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  12.12.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-099 шарт 12.12.2017г. басталады.
   
  12.12.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-098 шарт 12.12.2017г. басталады.

  11.12.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 07.12.2017 жылғы №64/СО хаттамасының шешіміне сәйкес Амирбеков Мухит Бекеткалиевичті  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ – ның Басқарушы директор - Басқарма мүшесі ретінде қабылдауды ҚРҰБ қарамағындағы қаржы ұйымдарының, холдингтердің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Комиссиясымен келісілгенін хабарлайды.  
   
  08.12.2017
  08.12.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  07.12.2017
  Акционерлік қоғамы "Сақтандыру компаниясы "Коммеск - Өмір" хабарлайды: 07 желтоқсан 2017ж. Директорлар кеңес шешімен  Акционерлік қоғамы "Сәлем" "Сақтандыру компаниясынан міндетті түрлері бойынша/ сақтандыру сыныптары АҚ "СК "Коммеск - Өмір " лицензиямен көзделген сақтандыру қоржыны қабылдайды.

  05.12.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка 30 мамыр 2017ж. басталған №GL17-052 қосымша келісім 05.12.2017ж. жасасу туралы қабылдады.

  04.12.2017 
  04.12.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  04.12.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка 30 мамыр 2017ж. басталған № GL17-052 қосымша келісім 04.12.2017ж. жасасу туралы қабылдады.

  04.12.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка 30 мамыр 2017ж. басталған №GL17-015 қосымша келісім 04.12.2017ж. жасасу туралы қабылдады.
   
  24.11.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №КДСГПО-000010/17 шарт 23.11.2017г. басталады.
    
  23.11.2017  
   
  23.11.2017 
  23.11.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  17.11.2017 
  «Коммеск-Өмір» СК »АҚ үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті түрде кешенді сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасты, №КДСГПО-000009/17 шарт 17.11.2017г. басталады

  16.11.2017 
  16.11.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  16.11.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-104 шарт 15.11.2017г. басталады.

  15.11.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарты туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  15.11.2017 жылы жасалған №СД/МЕД/В19-76412 шетелге бара жатқан тұлғалар ерікті сақтандыру шарты жасау арқылы анықталады.  

  06.11.2017 
  06.11.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  01.11.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № FR17-091 шарт 01.11.2017г. басталады.

  27.10.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ атқарушы органында болған өзгерістер туралы хабарлайды. 2017 жылғы 27 қазандағы №46 хаттамамен Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарушы директор Әмірбеков Мұхит Бекетқалиұлы  2017 жылғы 1 қарашадан бастап Басқарма құрамына сайланған.

  26.10.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  26.10.2017 жылы жасалған №257AP982351E Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0344211 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  19.10.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №ИМ-000735/17 шарт 17.10.2017г. басталады.

  17.10.2017  
  "Сақтандыру компаниясы "Коммеск - Өмір"  Акционерлік қоғамы «Коммеск-Өмip» Сақтандыру компаниясы» Акционерліқ қоғамының Шымкент қаласындағы филиалы туралы ережесіне өзгерістер туралы хабарлайды. 2.5. тармағы  бұл редакцияда сипатталған: «2.5. Филиалдың орналасқан жерi: 160011, Қазақстан Республикасы, Оңтүстiк Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Әл- Фараби ауданы, Тауке хан данғылы, 47 үй, 4 тұрғын емес бөлме».

  13.10.2017 
  13.10.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  12.10.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарты туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен АК  "Қазақстан қор биржасы" 12.10.2017 жылы жасалған №АХД-000212/17 беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарының листингі туралы шартын жасау арқылы анықталады.  

  10.10.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-092 шарт 10.10.2017г. басталады.

  09.10.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  09.10.2017 жылы жасалған №257A9742923I Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен № 7-0309116 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  09.10.2017
  09.10.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  04.10.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-089 шарт 04.10.2017г. басталады.

  03.10.2017
   
  29.09.2017
  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ  Ақтау қаласында филиалды есептік тіркеу туралы хабарлайды, мекен-жайы бойынша: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130000, Ақтау қ., ықшам ауданы 9, 29 -77 үй, және филиалының Директоры Нұркина Әлия Алмасқызы тағайындау.

  29.09.2017
  Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат
   
  29.09.2017
  29.09.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  27.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-086 шарт 27.09.2017г. басталады.

  27.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-085 шарт 27.09.2017г. басталады.
   
  22.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка қосымша келісім жасасты, кешенді сақтандыру азаматтық-құқықтық жауапкершілігін үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін және сот шығыстарын сақтандыру шартқа № GL17-067 28 шілдеден 2017ж қосымша келісім № 2  22 қыркүйектен 2017 ж.

  22.09.2017
  22.09.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  19.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  19.09.2017 жылы жасалған №2579Y256505Y Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0325266 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.
   
  19.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №FR17-084 шарт 19.09.2017г. басталады.
   
  19.09.2017 
  19.09.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  18.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  18.09.2017 жылы жасалған №2579V310658U Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0309108 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады

  18.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №КДСГПО-000007/17 шарт 18.09.2017г. басталады.
   
  12.09.2017
  12.09.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  12.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шартты туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен 11.09.2017 жылы жасалған №ДМС-000324/17 Ерікті медициналық сақтандыру шартты жасау арқылы анықталады.

  11.09.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  08.09.2017 жылы жасалған №25798334489Y Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0313783 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  07.09.2017 
  Акционерлеріңің жылдық жалпы жиналысын дауыс беру қорытындысы 07.09.2017 г.

  04.09.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  01.09.2017 жылы жасалған №АХД-000207/17 тұрғындық емес үй-жайларды жалға алу  шартын жасау арқылы анықталады.  
   
  29.08.2017 
  29.08.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  29.08.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  28.08.2017 жылы жасалған №СД/МЕД/В19-70647 шетелге бара жатқан тұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  
   
  29.08.2017  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарт жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  29.08.2017 жылы жасалған №СД МЕД-K-S-000250  Ерікті медициналық сақтандыру шартты жасау арқылы анықталады.

  25.08.2017  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  25.08.2017 жылы жасалған №2578X851297E Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0319234 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  17.08.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 15.08.2017 жылғы №35/СО/Т хаттамасының шешіміне сәйкес Кадырбекова Гаухар Казыбаевнані  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ – ның Бас бухгалтері мүшесі ретінде қабылдауды ҚРҰБ қарамағындағы қаржы ұйымдарының, холдингтердің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Комиссиясымен келісілгенін хабарлайды.  
   
  14.08.2017   
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартарды жасасты 14.08.2017г. басталатын  шарттар  №GL17-073 және №GL17-075. 
    
  10.08.2017   
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка №GL17-062 бастап 10.08.2017ж. №1 косымша келесім жасасты.

  10.08.2017
  10.08.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  04.08.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №ГРР-000129/17 шарт 03.08.2017г. басталады. 
   
  04.08.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  03.08.2017 жылы жасалған №ДМС-000204/17, №ДМС-000207/17 Ерікті медициналық сақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.

  01.08.2017
  31.07.2017 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі шешім қабылдады:
  1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысыны 2017 жылдың 07 қыркүйекте сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өткізу. 
   Акционерлер мен (Қоғамның акциялары деректер ұстаушылар тізілімі негізінде) жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы және дауыс беруге бар, акционерлердің тізімі жасалған орнату күні - 01 қыркүйек 2017 жылы.  Акционерлердің кворум болмаған жағдайда, екінші жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта 08 қыркүйек 2017 өткізіледі.                                                                                                                                                
  2. Төмендегідей Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ұйымдастыру: 
  1. Қоғам мүдделі тараптармен мәмілелер жасасу туралы.
  2. Еңбекақы, қолма-қол ақша наградалар есептеу, сондай-ақ Қоғам қызметкерлеріне реттейтін материалдық көтермелеудің басқа түрлері бойынша ішкі саясат жаңа редакцияда бекіту туралы.
   
  Құқықтық талаптарға сәйкес, Қауымдастықтың кейбір баптарына акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама және бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін жариялауға Басқармасына тапсыруға.

  28.07.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-067 шарт 28.07.2017г. басталады. 

  25.07.2017  
  24.07.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  19.07.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ Меншік және өндірістегі үзіліс сақтандыру шарты, жабдық істен қоса алғанда, №GL17-062 шарт 19.07.2017г. басталады.

  18.07.2017 
  «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  14.07.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-063 шарт 14.07.2017г. басталады.

  30.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка №GL17-052 бастап 30.05.2017ж. №1 косымша келесім жасасты.

  30.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка № GL17-015 бастап 30.05.2017ж. №1 косымша келесім жасасты.

  30.06.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка № GL17-014 бастап 30.05.2017ж. №1 косымша келесім жасасты.
   
  29.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  29.06.2017 жылы жасалған №2576S395512U Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0304215 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  29.06.2017 
  29.06.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  20.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-058 шарт 20.06.2017г. басталады.
   
  19.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-057 шарт 19.06.2017 ж. басталады.

  19.06.2017 
  19.06.2017 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  15.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  15.06.2017 жылы жасалған №2576F738916L Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0298272 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады, және Көлік құралдары иелерінің құқықтық жауапкершілігін - азаматтық ерікті сақтандыру келісім-шарт №000159/17.  

  12.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  12.06.2017 жылы жасалған №2576C838242A Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0298235 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  
   
  12.06.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-056шарт 12.06.2017г. басталады.
   
  08.06.2017  
  08.06.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  07.06.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-054 шарт 07.06.2017г. басталады.
   
  02.06.2017 
  02.06.2017 ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
    
  02.06.2017
  Акционерлеріңің жылдық жалпы жиналысын дауыс беру қорытындысы 25.05.2017 г.
   
  30.05.2017   
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-015 шарт 30.05.2017г. басталады.
   
  30.05.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-052 шарт 30.05.2017г. басталады.

  30.05.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  29.05.2017 жылы жасалған Кадрларды іріктеу саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум.  

  19.05.2017 
  19.05.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  10.05.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  10.05.2017 жылы жасалған №СД/МЕД/В19-70535 шетелге бара жатқан тұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  

  03.05.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттар туралы хабарлайды, бұл шарттар жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамендермен  03.05.2017 жылы жасалған №ДМС-000123/17 мен №СД МЕД-K-S-000240 ауру жағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  

  02.05.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  02.05.2017 жылы жасалған №25752702970P Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0300604  «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  
   
  02.05.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-048 шарт 28.04.2017г. басталады.

  28.04.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарты туралы хабарлайды, бұл шарты жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  28.04.2017 жылы жасалған №ДМС-000119/17 ауру жағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  
   
  28.04.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  28.04.2017 жылы жасалған №ДМС-000118/17 мен №ДМС-000112/17 ауру жағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  

  27.04.2017
  27.04.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  25.04.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шартка №GL16-096 бастап 01.11.2016ж. №1 косымша келесім жасасты.
   
  24.04.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-046 шарт 24.04.2017г. басталады.

  24.04.2017 
  24.04.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  19.04.2017
  ГОСА

  19.04.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  19.04.2017г жылы жасалған №2574Y657721B Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0276999, №000204/17 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру шартарын жасау арқылы анықталады.  
   
  19.04.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №КДСГПО-000004/17  шарт 17.04.2017г. басталады.
   
  18.04.2017  
  11.04.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі шешім қабылдады:
  1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысыны 2017 жылдың 25 мамырында сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша өткізу. 
   Акционерлер мен (Қоғамның акциялары деректер ұстаушылар тізілімі негізінде) жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы және дауыс беруге бар, акционерлердің тізімі жасалған орнату күні - 1 мамыр, 2017 жылы.  Акционерлердің кворум болмаған жағдайда, екінші жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 11 сағат 00 минутта 26 мамыр 2017 өткізіледі.                                                                                                                                     
  2. Төмендегідей Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін ұйымдастыру: 
  1. Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2016 жылға арналған аудиторлық есебін талқылау туралы.
  2. Қоғамның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы.
  3. Тұрақтандыру қорын құру тәртібі туралы.
  4. Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сыйақы мөлшері және оны белгілеу туралы.
  5. Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
  6. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау. 
  7. Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы және оларды талқылау қорытындылары туралы.
  8. Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтандыру шарттарын жасау туралы.
  9. Қоғаммен мәміле жасасуы туралы , оның ішінде мүдделілік бар  хабарлады.
   
  18.04.2017  
  17.04.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  13.04.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № CR17-041шарт 12.04.2017г. басталады.
   
  13.04.2017
  «СК «Коммеск-Өмiр» АҚ Директорлар кеңеісі Компания қызметіндегі басымды бағыттарды және Компанияның 2022 жылға дейінгі даму стратегиясын анықтау туралы шешім қабылдады.

  06.04.2017 
  06.04.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  05.04.2017 
  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 12 қыркүйектен 2017 жылғы 11 мамырға дейінгі кезеңде «СК «Коммеск-Өмiр»  АҚ акцияларының орналастырылмағандығы туралы ақпаратты назарға алды.

  03.04.2017  
  03.04.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  18.03.2017   
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-034 шарт 18.03.2017г. басталады.

  18.03.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-032  шарт 18.03.2017г. басталады.

  18.03.2017 
  17.03.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  15.03.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №ГПО-000047/17 шарт 14.03.2017г. басталады.

  13.03.2017
  13.03.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  10.03.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды. 
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 06.03.2017 жылғы №с/ж әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі  28-бабы 2-тармағында көзделген Компанияға айыппұл түрінде әкімшілік жаза колданылады. 

  09.03.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ атқарушы органның құрамының өзгеруі туралы хабарлайды.
  03.03.2017гж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  Тиесова  Айгуль Малшибаевна Басқарма Төрағасының Қаржы жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі қызметіне тағайындау туралы шешім қабылдады
   
  06.03.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды. 
  Талдықорған қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының 02.03.2017 жылғы № 000623 әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі  272-бабы 2-тармағында көзделген Компанияға айыппұл түрінде әкімшілік жаза колданылады.

  23.02.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, мүлікті сақтандыру шартыға және өндірісте үзіліс, қоса алғанда құрал-жабдықтардың бұзылуы № GL16-066 11.08.2016ж. бастап, косымша келесім №1 23.02.2017ж.басталады.
   
  22.02.2017
  22.02.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  20.02.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  20.02.2017г жылы жасалған №2572W931245C Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0282019  «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  13.02.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-023 шарт 13.02.2017г. басталады.
   
  09.02.2017  
  09.02.2017ж. «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, 11.08.2016 жылдан № GL16-066 жабдықтар істен, соның ішінде мүліктік және өндірістегі үзіліс сақтандыру шартқа №1 қосымша келісім.
   
  09.02.2017
  09.02.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  08.02.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-019 шарт 08.02.2017г. басталады.
   
  08.02.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-018 шарт 08.02.2017г. басталады.
   
  07.02.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № FR17-011 шарт 07.02.2017г. басталады.

  06.02.2017 
  06.02.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  01.02.2017  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-010 шарт 31.01.2017г. басталады.

  01.02.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ атқарушы органында болған өзгерістер туралы хабарлайды. Өз қалауы бойынша қызметінен босатылуына байланысты Басқарма төрағасының қаржы бойынша орынбасары Ахмедова Элина Яковлевна Басқарма құрамынан 2017 жылдың 26 қаңтарындағы №03 хаттамасының шешімімен 01 ақпаннан бастап шығарылды. 
    
  31.01.2017 
  31.01.2017ж. «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  30.01.2017 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL17-012 шарт 30.01.2017г. басталады.
   
  30.01.2017 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  30.01.2017 жылы жасалған №2571T680984K Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №7-0276637 «Коммеск – Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  
   
  27.01.2017
  «Сақтандыру Компаниясы «Коммеск-Өмiр» АҚ Қоғаммен жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғалармен  27.01.2017 жылы жасалған № ИМ-000040/17  и  № ИМ-000041/17 ерікті мүліктік сақтандыру шарттарымен.  

  26.01.2017
  26.01.2017 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесімен қабылданған шешім ерікті сақтандыру туралы ірі шарт жасасу.

   23.01.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL17-006 шарт 23.01.2017ж. басталады.

  23.01.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты, № GL17-008 шарт 23.01.2017ж. басталады.

  23.01.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты, № GL17-009 шарт 23.01.2017ж. басталады.

  23.01.2017
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ үшінші тұлғаларға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты, № FR17-004 шарт 23.01.2017ж. басталады.
   
  20.01.2017
  20.01.2017 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесімен қабылданған шешім ерікті сақтандыру туралы ірі шарт жасасу.

  16.01.2017
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  16.01.2017 жылы жасалған №СД/МЕД/В17-66871, №СД/МЕД/В17-66872 шетелге бара жатқан тұлғалар ерікті сақтандыру шарттарды жасау арқылы анықталады.  

  05.01.2017
  2017 жылы 05 кантар күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  05.01.2017
  2016 жылы 30 желтоқсан күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ туралы шешім қабылдады аффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасасу 2017ж.
  1. «Коммеск-Өмiр» СК АҚ – ның қосылма тұлғаларымен сақтандыру келесім-шарттарын жасасу кезінде міндетті сақтандыру келісім-шарттары бойынша заңнамамен белгіленген шарттар негізінде, ерікті сақтандыру келісім-шарттары бойынша «Коммеск-Өмiр» СК АҚ Ережелерімен белгіленген шарттар бойынша, басқа сақтандырушылардың құқықтары мен міндеттемелері мен шарттарынан өзгешеленбейтін құқықтары мен міндеттемелері негізінде.  
  2. «Коммеск-Өмiр» СК АҚ – ның қосылма тұлғаларымен бұрын жасалған азаматтық-құқықтық шарттардың мерзімін ұзарту қажет болғанда келісім-шартты жаңа мерзімге бұрынғы шарттармен жасасу.
  3. 1, 2 тармақтарда көрсетілген шешімдерді Директорлар Кеңесінің «Коммеск-Өмiр» СК АҚ – ның 2017 жылға қосылма тұлғалармен жасалатын мәмілелер бйынша шешімі ретінде қарастыру.

 • 2016 жыл

  28.12.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL16-112 шарт 28.12.2016ж. басталады.
   
  23.12.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі №1 қосымша келісім 28.12.2015ж. №ДС-15/114 шартқа жасасты.

  23.12.2016
  22.12.2016 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  08.12.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды. 
  Ауэзов ауданы мемлекеттік кірістер басқармасының 08.12.2016 жылғы №007110 әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі  284-бабы 4-тармағында көзделген Компанияға айыппұл түрінде әкімшілік жаза колданылады.

  07.12.2016
  06.12.2016 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  07.12.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-109 шарт 07.12.2016ж. басталады.

  29.11.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL16-107 шарт 29.11.2016ж. басталады.

  11.11.2016
  11.11..2016 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  07.11.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, № GL16-099 шарт 07.11.2016ж. басталады.

  03.11.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-088/GL16-094 шарт 02.11.2016ж. басталады.

  01.11.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірілер шарттар жасасты, № GL16-095; № GL16-096 шарттар 01.11.2016ж. басталады.

  01.11.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №КДСГПО-000013/16 шарт 31.10.2016ж. басталады.
    
  18.10.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ  18.10.2016ж. ол еріктімүліктік сақтандыру бойынша №GL16-092 келісімге және келісім-шартқа қосымшакелісім №5 саны ДС1-14/033 бойынша ірі мәміле қол қойды.

  17.10.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, №GL16-093  шарт 17.10.2016ж. басталады.

  13.10.2016 
  12.10.2016 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру жәнежауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  07.10.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұлшарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  07.10.2016 жылыжасалған №256A7535582X Көлік құралдары иелерініңазаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №6-0256656 «Коммеск– Комфорт» бағдарламасы бойынша кешенді ерікті сақтандыру шартын жасау арқылы.

  04.10.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, №GL16-089 шарт 03.10.2016ж. басталады.

  03.10.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалғаншарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  01.10.2016 жылы жасалған №АХД-000066/16 тұрғындықемес үй-жайларды жалға алу  шартын жасау арқылыанықталады.  

  29.09.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ ерікті мүліктік сақтандырубойынша 29.09.2016 жылы бастап қосымша келісім №3 бойынша ірі мәміле қол қойдыкелісім-шарт №FR16-013 / 2.

  29.09.2016
  28.09.2016 жылы «Коммеск-Өмір»СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  23.09.2016
  22.09.2016 жылы «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру жәнежауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  21.09.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалғаншарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  21.09.2016 жылы жасалған №СД/МЕД/В14-59697мен №СД/МЕД/В14-59698 шетелге бара жатқан тұлғаларерікті сақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  
   
  21.09.2016  
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұлшарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  21.09.2016 жылыжасалған №2569K363738S Көлік құралдары иелерініңазаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №6-0223738«Коммеск – Комфорт» бағдарламасыбойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  15.09.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұлшарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленген тұлғамен  15.09.2016 жылыжасалған №2569F384697A Көлік құралдары иелерініңазаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты мен №6-0252281«Коммеск – Комфорт» бағдарламасыбойынша ерікті кешенді сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  15.09.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, № GL16-081 шарт 15.09.2016ж. басталады.

  15.09.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚКомпанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды. 
  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 13.09.2016 жылғы №с/ж әкімшілікжаза қолдану туралы қаулысымен ҚР Әкімшілікқұқық бұзушылық туралы Кодексі  228-бабы2-тармағында көзделген Компанияға айыппұл түрінде әкімшілік жаза колданылады. 

  09.09.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, №GL16-076 шарт 09.09.2016ж. басталады.
   
  08.09.2016  
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, №GL16-073 шарт 07.09.2016ж. басталады.

  06.09.2016 
  2016 жылы 06 қыркүйек күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  ерікті мүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  29.08.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, №КДСГПО-000011/16 шарт 25.08.2016ж. басталады.
   
  24.08.2016 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалғаншарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  24.08.2016 жылы жасалған №СД/МЕД/В17-65469,№СД/МЕД/В17-65470 шетелге бара жатқан тұлғалар еріктісақтандыру шартар жасау арқылы анықталады.  

  23.08.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, №GL16-069 шарт 22.08.2016ж. басталады.

  19.08.2016 
  2016 жылы 18 тамыз күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  16.08.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  16.08.2016 жылыжасалған №2568Z407564Z, №6-0244061, №2568Z672983S мен  №6-0244062 ерікті мүліктік сақтандыру шарттар жасауарқылы анықталады.  

  16.08.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  16.08.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В15-61932 шетелге бара жатқантұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  
   
  11.08.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  11.08.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В16-63374 шетелге бара жатқантұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  
   
  11.08.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-066 шарт 11.08.2016ж. басталады.
   
  04.08.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті ерікті сақтандырубойынша ірі шарт жасасты, № FR16-013/2шарт 04.08.2016ж. басталады.

  04.08.2016 
  2016 жылы 03 тамыз күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  03.08.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  03.08.2016 жылыжасалған №ДМС-001440/16 ауру жағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарт жасауарқылы анықталады.  

  28.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  28.07.2016 жылыжасалған №ДМС-001411/16 мен №ДМС-001412/16 ауружағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарттар жасау арқылыанықталады.  

  27.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-059 шарт 27.07.2016ж. басталады.

  26.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарттар жасасты, №GL16-058, №GL16-002/2, №GL16-009/1 шарттар 26.07.2016ж. басталады.

  25.07.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарттар жасасты, №ДС1-14/033/4 мен №ДС1-14/034/4 шарттар25.07.2016ж. басталады.

  25.07.2016 
  2016 жылы 25 шiлде күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  20.07.2016 
  2016 жылы 19 шiлде күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  14.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №ГПО-000059/16 шарт 14.07.2016ж.басталады.

  14.07.2016 
  2016 жылы 13 шiлде күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  12.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  12.07.2016 жылыжасалған №2567С211005L мен №6-0234212 ерікті мүліктіксақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  

  07.07.2016
  2016 жылы 07 шiлде күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  04.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-053 шарт 04.07.2016ж. басталады.

  04.07.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  02.07.2016 жылыжасалған №МГП-000114/16 мен №МГП-000115/16 ерікті мүліктіксақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  

  30.06.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  30.06.2016 жылыжасалған №2566Т078716Тмен №6-0202063 ерікті мүліктік сақтандыру шарттар жасауарқылы анықталады.  

  28.06.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  28.06.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В16-62887 шетелге бара жатқантұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  

  16.06.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  16.06.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В14-60925 шетелге бара жатқантұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  

  16.06.2016 
  2016 жылы 15 маусым күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  15.06.2016 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚКомпанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды. 
  Өскемен қ. Бойынша мемлекеттік табыс Басқармасының10.06.2016 жылғы №002701 әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі  272 бабына сәйкес Компанияға ескерту түріндеәкімшілік жаза колданылады. 

  13.06.2016 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттарытуралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленгентұлғамен  13.06.2016 жылы жасалған №2566D066005J Көлікқұралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырушарты мен №ДГПОВТС-000205/16 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтықжауапкершілігін ерікті сақтандыру шартын жасау арқылы анықталады.  

  30.05.2016
  2016 жылы 30 мамыр күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  27.05.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  27.05.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В15-61828 шетелге бара жатқантұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  

  23.05.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірілер шарттар жасасты, №GL16-047, № GL16-046 шарттар 23.05.2016ж. басталады.

  18.05.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  18.05.2016 жылыжасалған №000091/16 ерікті мүліктік сақтандыру шарт жасауарқылы анықталады.  
   
  16.05.2016 
  2016 жылы 16 мамыр күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  06.05.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  05.05.2016 жылыжасалған №ДМС-001113/16 ауру жағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарт жасауарқылы анықталады.  

  05.05.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  05.05.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В14-59660мен №СД/МЕД/В14-59661 шетелге бара жатқан тұлғалар ерікті сақтандыру шарттар жасауарқылы анықталады.  

  28.04.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  28.04.2016 жылыжасалған №ДМС-001069/16 ауру жағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарттар жасауарқылы анықталады.
   
  28.04.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірілер шарттар жасасты, №ГРР-000009/16, №GL16-044, №FR16-013/1, № GL16-041 шарттар 28.04.2016ж. мен 27.04.2016ж.басталады.

  27.04.2016 
  2016 жылы 27 сәуір күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.

  24.04.2016 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандырукомпаниясы» АҚ Шымкент қаласында «Коммеск-Өмір» СК» АҚ филиалы ашылып,18.04.2015 ж. № 83-0958-21-Ф-л  ОҚО  Шымкент қаласы Аль-Фараби ауданының ӘділетМинистрлігі Әділет басқармасының әділет департаментында тіркелгендігінхабарлайды.

  22.04.2016 
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-039 шарт 22.04.2016ж. басталады.

  19.04.2016
  2016 жылы 19 сәуір күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  15.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірілер шарттар жасасты, №GL16-036, №ГПО-000059/16 шарттар 13.04.2016ж. мен14.04.2016ж. басталады.

  15.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірілер шарттар жасасты, №GL16-017/1, №GL16-019/1 шарттар 15.04.2016ж. басталады.
   
  14.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-037 шарт 14.04.2016ж. басталады.

  14.04.2016
  2016 жылы 05 сәуір күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлыққоғамының Директорлар кеңесі  еріктімүліктік сақтандыру ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдады.
   
  13.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірілер шарттар жасасты, №ДС1-14/033, №ДС1-14/034 шарттар 13.04.2016ж.басталады.

  13.04.2016
  2016 жылы 12 сәуір күні «Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорларкеңесі  ерікті мүліктіксақтандыру және жауапкершілік туралы ірі мәмілелер жасасу туралы шешімқабылдады.
   
  13.04.2016 
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттарытуралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленгентұлғамен  13.04.2016 жылы жасалған №ДМС-000450/16 мен №МЕД-К-S-000196 ауружағдайына байланысты еріктер сақтандыру шарттар жасау арқылыанықталады.  

  12.04.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  12.04.2016 жылыжасалған №2564С535923С,№0210405 мен №000142/16 ерікті мүліктік сақтандырушарттар жасау арқылы анықталады.  

  08.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мүлікті еріктісақтандыру бойынша ірі шарт жасасты, №GL16-034 шарт 08.04.2016ж. басталады.
   
  04.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамның жасалған шарттарытуралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесі аффилирленгентұлғамен  04.04.2016 жылы жасалған №25644136598D Көлікқұралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырушарты мен №0210402  «Коммеск–Комфорт» бағдарламасы бойынша ерікті кешенді сақтандыру шартынжасау арқылы анықталады.  

  01.04.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚҚоғамның жасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңыңмүддесі брокерлік қызмет көрсеті және бағалы қағаздарды номиналды ұстау туралы12.10.2007 жылғы №ЮБ-189 «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ мен «Сентрас Секьюритиз» АҚарасындағы Шартқа жасалатын Қосымша келісімді жасау арқылы анықталады. 

  16.03.2016
  «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ Компанияның әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды.
  Семей қ. Бойынша мемлекеттік табыс Басқармасының 11.03.2016 жылғы №000811 әкімшілік жаза қолдану туралы қаулысымен ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі  272 бабына сәйкес Компанияға ескерту түрінде әкімшілік жаза колданылады. 

  10.03.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  09.03.2016 жылыжасалған №25639582535С мен №0188877 ерікті мүліктік сақтандыру шарттар жасау арқылыанықталады.  

  25.02.2016 
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру компаниясы» АҚ 2016жылдың 25 ақпанында №04 Директорлар кеңесінің хаттамасымен Шымкент қаласында «Коммеск-Өмір» СК» АҚ филиалын ашу туралы шешім қабылдады. 

  27.01.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  22.01.2016 жылыжасалған №СД/МЕД/В14-58829 шетелге бара жатқантұлғалар ерікті сақтандыру шарт жасау арқылы анықталады.  
   
  20.01.2016
  2016 жылы 20 қаңтар күні«Коммеск-Өмір» СК» Акционерлық қоғамының Директорлар кеңесі  «Коммеск-Өмір» СК» АҚ туралы шешім қабылдадыаффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасасу.
  1)Директорлар кеңесі жиналысының күні, уақыты мен орны,;
  20.01.2016,11-30 сағат, Алматы қ., Наурызбай батыр көш., 19
  2)Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері:
  Туралыаффилиирленген тұлғалармен мәмілелер жасасу.
  3)нәтижелері (нәтижелері) дауыс беру көрсете отырыпДиректорлар кеңесінің қабылдаганшешімдері:
  1. «Коммеск-Өмiр» СК АҚ –ның қосылма тұлғаларымен сақтандыру келесім-шарттарын жасасу кезінде міндеттісақтандыру келісім-шарттары бойынша заңнамамен белгіленген шарттар негізінде,ерікті сақтандыру келісім-шарттары бойынша «Коммеск-Өмiр» СК АҚ Ережелеріменбелгіленген шарттар бойынша, басқа сақтандырушылардың құқықтары менміндеттемелері мен шарттарынан өзгешеленбейтін құқықтары мен міндеттемелерінегізінде.  
  2. «Коммеск-Өмiр» СК АҚ –ның қосылма тұлғаларымен бұрын жасалған азаматтық-құқықтық шарттардың мерзімінұзарту қажет болғанда келісім-шартты жаңа мерзімге бұрынғы шарттармен жасасу.
  3. 1, 2 тармақтардакөрсетілген шешімдерді Директорлар Кеңесінің «Коммеск-Өмiр» СК АҚ – ның 2016жылға қосылма тұлғалармен жасалатын мәмілелер бйынша шешімі ретінде қарастыру. 

  20.01.2016
  «Коммеск-Өмiр»Сақтандыру Компаниясы» АҚ Қоғамныңжасалған шарттары туралы хабарлайды, бұл шарттарды жасауда Қоғамңың мүддесіаффилирленген тұлғамен  20.01.2016 жылыжасалған №ИМ-000016/16 мен №ИМ-000017/16 ерікті мүліктіксақтандыру шарттар жасау арқылы анықталады.  

 • 2007-2015 жыл

  30.12.2015
  Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
  1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 23.12.2015г.;
  2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 1 000 000 тенге;
  3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки - нет;
  4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 0,01%;
  5) основные существенные условия сделки – предоставление согласно письменному запросу Эмитента консультационных услуг по вопросам нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи Эмитенту, чьи ценные бумаги (простые акции НИН KZ1C00050019) включены в официальный список фондовой биржи.
  6) дата заключения сделки – 29.12.2015г.


  28.12.2015
  23 декабря 2015 года Совет директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» принял решение о заключении сделки с аффилиированным лицом – договор об оказании услуг финансового консультанта.


  08.12.2015
  Сообщение о согласовании Амирбекова М.Б.


  03.11.2015
  Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр»
   

  26.05.2015 
  Кодекс корпоративного управления
   

  13.03.2015
  Отчет об итогах размещения акций за период с 12.09.2014 г. по 11.03.2015 г./каз., рус.яз.
   
  12.03.2015
  О регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций, 11.03.2014 г./каз., рус.яз.

   
  01.01.2015
  Информация о страховых тарифах на 2015 год по всем видам страхования 
   


  14.09.2014 
  Отчет об итогах размещения акций за период с 11.03.2014 г. по 11.09.2014 г./каз., рус.яз.  19.07.2013 
  Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций, 17.07.2013 г./каз., рус.яз.
   


  22.09.2012 
  Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций, 20.09.2012 г./каз., рус.яз.


  08.02.2012 
  Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций, 06.02.2012 г./каз., рус.яз.

   

  04.09.2010 
  Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций, 02.09.2010 г./каз., рус.яз.


  21.05.2010 
  Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций, 19.05.2010 г./каз., рус.яз.  21.01.2007 
  Отчет об итогах размещения акций за период с 18.11.2006 г. по 19.01.2007 г.


  Изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций
   
   
  Проспект эмиссии акций АО "СК "Коммеск-Өмір", 2004 г.