28 Ақпанның 2023

Қайта ұйымдастыру туралы шешім

28.02.2023 ж. "Коммеск-Өмір" ӨСК " АҚ "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ мен "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-ның "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ-ға қосылуы нысанында ерікті түрде қайта құрылуы және қосылу шарттары мен тәртібі туралы хабарлайды.

1. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ қосылу арқылы ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

2. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ-ға қосылу жолымен ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

3. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ қосылғаннан кейін «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ атауы сақталатыны белгіленсін.

4. Қосылған қоғамның акцияларын сату бағасына және қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты аталған баптың ережелері (оның ішінде қосылатын қоғамның акцияларын сатып алу жөніндегі ережелер) еншілес ұйымның орналастырылған акцияларының жүз пайызына иелік ететін негізгі ұйымға еншілес ұйымның қосылуы кезінде қолданылмайтыны туралы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабы 7-тармағын назарға ала отырып, акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы қосылу туралы шартты және беру актісін бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін қосылатын «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акцияларының күші жойылатыны белгіленсін.

5. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ерікті қайта ұйымдастыруды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

6. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ басқармалары қамтамасыз етсін: - қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы хабарландыруларды бағыттау және баспа басылымдарда хабарландыруларды жариялау; - салық органдарына жазбаша хабарламалар жіберу; - ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға өтініш беру; - заңнамада және бекітілген іс-шаралар жоспарында көзделген өзге де іс-шараларды орындау.

7. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқармалары және Директорлар кеңесі қамтамасыз етсін: - сақтандыру жөніндегі қызметті реттеуге байланысты емес «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарының жоғалуына тіркеу; үшін қажетті құжаттарды бекіту; - қосылу туралы шартты және табыстау актісін әзірлеу және мақұлдау; - Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақыру және мәселелерді, оның ішінде қосылу туралы шартты және табыстау актісін бекіту туралы мәселелерді қарауға шығару. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ішкі нормативтік құжаттарды, оның ішінде Сақтандыру ережелерін әзірлеу және бекіту алдында, «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын және Сақтандыру ережелерін басшылыққа алу қажет екендігі айқындалсын.

8. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ арасында қайта ұйымдастыру үрдісін іске асыру үшін қажетті жазбаша нысанда жасалған барлық мәмілелердің қорытындысы мақұлдансын.

9. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханинге және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Г. К. Жақсымбетоваға, ал олар болмаған жағдайда оларды алмастыратын тұлғаларға хаттарға, өтініштерге, қолдаухаттарға, шарттарға, оның ішінде қосылу туралы шартқа және ерікті қайта құруға рұқсаттарды алу үшін, қайта ұйымдастыру үрдісін және осы шешімді іске асыруға қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 10. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау күні «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының осы отырысын өткізу күні болып белгіленсін.

11. Осы шешім «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.