06 Ақпанның 2023

Компания лицензия алды

«Коммеск-Өмір» өмірді сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы 2023 жылғы 1 ақпандағы № 2.2.16 Лицензияны алғаны туралы хабарлайды Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігінің «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берген:
сақтандырудың ерікті нысанында:
1) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру;
2) «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 2-тармағының 4 тармақшасында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру; 
3) зейнетақы аннуитеттін сақтандыру;
4) жазатайым жағдайлардан сақтандыру;
5) аурған жағдайдан сақтандыру;
сақтандырудың міндетті нысанында:
6) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру жүзеге асыру.