19 Наурыздың 2021

А.M. Best «Коммеск-Өмір» СК» АҚ рейтингтерін растады

A.M. Best  Халықаралық рейтинг агенттігі  «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» АҚ-на (бұдан әрі – Коммеск) қаржылық тұрақтылықтың рейтинг «B-» және эмитенттің ұзақ мерзімді несие рейтингін «bb-» растады.  Бұл несиелік рейтингтердің болжамы тұрақты.
Оң рейтинг-факторы компанияның баланстық көрсеткіштерінің күші болып табылады, ол тәуекелге бейімделген максималды капиталдандырумен қуаттанады. 
A.M. Best тәуекелге бейімделген капиталдандыру операциялық қызметтің оң нәтижелері және дивидендтер төленбеуі нәтижесінде стратегиялық бизнес-жоспардың шеңберінде ең жоғары деңгейде болады деп күтеді.  Сонымен қатар, Коммесктің балансының тұрақтылығы сенімді қайта сақтандырушылар тобы қолдайтын компанияның кешенді қайта сақтандыру бағдарламасын ескереді.  Рейтингтегі қарама-қарсы факторларына компанияның инвестициялық портфелінің несиелік сапасы және оның Қазақстандағы қаржы жүйесінің жоғары тәуекелдеріне ұшырауы жатады.
 
Коммеск капиталдың орташа алынған кірістілігіне бес жыл ішінде (2016-2020 жж.) 14% деңгейінде негізінен инвестициялардың кірісі есебінен қол жеткізді.  А.М. Best есебі бойынша,  2020 жылы Коммеск жалпы сақтандыру бойынша жиынтық коэффициент негізінде операциялық көрсеткіштерін жақсартады, бұл 2019 жылға қарағанда (120%) шамамен 97% құрайды.  Жақсартулар қатаң критерийлерді қолдану арқылы КҚИ АҚЖ андеррайтерингін қайта қарауға байланысты болды, бұл шығындар коэффициентінің төмендеуіне әкелді.  2020 жылы техникалық нәтижелердің жақсаруына қарамастан, ерікті сақтандыру портфелінің едәуір өсуін ескере отырып, 2020 жылы андеррайтерлік кіріс деңгейінің тұрақтылығына белгісіздік қалады, бұл шығындар мен аквизиция шығындарының деңгейінің жоғарылауын білдіреді.
 
2019 жылдың соңында Коммеск қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан сақтандыратын Сентрас Коммеск Life өмірді сақтандыру бойынша жаңа еншілес компаниясын құрды.  Компанияның нарықтағы ағымдағы шоғырландырылған үлесі үлкен болмағанымен, 2020 жылғы жалпы сыйақылар негізінде 2% құрайды, өмірді сақтандыру сегментіндегі пайдалы өсім қысқа және орта мерзімді перспективада Коммесктің іскери беделін жақсарта алады.